Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w związku z remontem sieci wodociągowej na ul. Polnej, w dniach  od 22.05.2024 r. do 29.05.2024 r. (włącznie) w godzinach od 11:00 do 15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody na ulicach: Głogowska, Wschowska,  Polna, Przemysłowa.

 

Dobiega końca realizacja I i II etapu zadania polegającego na przebudowie i remoncie drogi do m. Puszcza i przez m. Puszcza o łącznej długości 570 m. Droga do tej miejscowości zyskała nową nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego, nowe zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz utwardzone pobocza.

Poniżej prezentujemy zdjęcia pokazujące jak zmienił się dojazd do m. Puszcza w związku z przeprowadzonymi pracami. Droga dojazdowa utwardzona do tej pory kruszywem zyskała nawierzchnię asfaltową, zmienił się także krajobraz w samej miejscowości.

W ramach projektu „THe KINO” Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Twórcze Horyzonty oraz  z partnerem projektu ORLEN S.A. – Oddział PGNiG w Zielonej Górze, organizuje cykl pokazów filmowych dla uczniów. Celem tego przedsięwzięcia jest promowanie kinematografii, rozwijanie zainteresowań filmowych oraz stworzenie przestrzeni do refleksji na temat różnych aspektów sztuki filmowej. Repertuar, który za każdym razem wybierany jest bardzo starannie, tym razem przedstawia się następująco:

  • 05.2024 Przedszkole im . Pluszowego Misia w Szlichtyngowej – film „ Kosmiczna przygoda Allana”
  • 05.2024 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, klasy 1-4 - film „ Młody Winnetou”
  • 05.2024 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej, klasy 5-8 - film „Pimi z Krainy Tygrysów”
  • 05.2024 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach - film „Młody Winnetou”
  • 06.2024 Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki: w Starych Drzewcach.

10 maja br.  zakończono realizację zadania pn. „Czyszczenie i odmulenie stawu znajdującego się na działce ewid. nr 184, obręb Gola, jednostka ewid. Szlichtyngowa
wraz z uporządkowaniem terenu wokół stawu".  W ramach realizacji tego zadania wykonane zostały  prace polegające na oczyszczaniu zbiornika wodnego, w zakres których wchodziło odmulenie i oczyszczenie dna stawu, wywóz urobku, oskarpowanie zbiornika wraz z wykarczowaniem okalających zakrzaczeń i wycięciem jednego drzewa oraz uporządkowaniem terenu wokół stawu.

Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Ekologiczne Budeko – Joanna Przybyłowska, z siedzibą w Dopiewie.

Koszt przedmiotowych prac wyniósł 39 360,00 złotych, finansowany w całości z budżetu Gminy Szlichtyngowa.

Realizacja przedmiotowego zadania nie tylko wpłynie na poprawę estetyki wsi Gola, ale również zapewni odpowiednie spełnianie funkcji zbiornika wodnego.

Poniżej prezentujemy krótką fotorelację – zdjęcia stawu przed przystąpieniem do prac oraz po ich zakończeniu.

Dnia 14.05.2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. Remont nawierzchni placu oraz przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach z wykonawcą robót – Firmą Usługową Mateusz Górczak.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – Czesława Świercz.

Podpisana została również umowa na nadzór inwestorski z p. Andrzejem Włodarczakiem, reprezentującym firmę Projektowanie Dróg i Ulic.