Ze względu na alerty pogodowe,
KINO LETNIE ZOSTAJE PRZENIESIONE
DO SALI WIDOWISKOWEJ W SZLICHTYNGOWEJ (ul. Głogowska 1)

Serdecznie zapraszamy!!!

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty.

Szanowni Uczniowie i Rodzice.

Dzisiaj zakończyliśmy rok szkolny 2023/2024. Uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół i rodzice po raz kolejny podjęli trud kształtowania charakterów, wzbogacania wiedzy oraz rozwijania umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy.

W uroczystościach zakończenia roku szkolnego udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, składając podziękowania całemu gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi szkół oraz wręczając symboliczne bukiety kwiatów na ręce Dyrektorów. W Zespole Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej podziękowania złożyła Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Błażej Rajman, a w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach Kierownik Referatu Organizacyjnego Jarosław Gnat.

W związku z rozpowszechnieniem na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa informacji na temat bezpłatnych audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła i termodiagnostyki budynku informujemy, że Gmina Szlichtyngowa nie jest autorem tej informacji.

 Ponadto ostrzegamy przed oszustami podszywającymi się pod pracowników Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Wspomniane osoby oferują wymianę pieców w ramach programu „Czyste Powietrze”. Oszuści przedstawiają oferty inwestycji oparte o instrumenty finansowe Funduszu. Ostatnio kilka takich przypadków odnotowano na terenie naszej gminy.

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa nie oferują żadnych odpłatnych usług ani nie sprzedają urządzeń dla domów jednorodzinnych. Wszystkie działania pracowników gminy wspierające mieszkańców czynione są nieodpłatnie, a ewentualne kontakty bezpośrednie (np. wizyty u mieszkańców) poprzedzone są umówieniem wizyty u klienta.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:

  • 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
  • 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,

do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/.

Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP.

SZANOWNI MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI GOLA

DNIA 20.06.2024 (CZWARTEK) O GODZ. 16:00 W SOŁECTWIE GOLA ODBĘDZIE SIĘ WIZYTA TERENOWA PROJEKTANTA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ.

W związku z trwającymi na terenie miasta i gminy Szlichtyngowa pracami projektowymi związanymi z  inwestycją telekomunikacyjną polegającą na budowie sieci światłowodowej informujemy, że w czwartek (20.06.2024) o godz. 16:00 w m. Gola odbędzie się wizyta terenowa projektanta wraz z przedstawicielem Sołectwa. Głównym celem wizyty będzie analiza projektowanych do przyłączenia adresów.

Projekt wykonuje firma Fibre-Net z Poznania. Zadanie realizowane będzie przez firmę Orange przy współfinansowaniu ze środków Krajowego Programu Obudowy (KPO).