Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

525/1

0,0807 ha

ZG1W/

00007867/6

GÓRCZYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do wieloboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej
(w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

 

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RVI - 0,0807 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

65 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

2.

525/2

0,0810 ha

ZG1W/

00007867/6

GÓRCZYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej
(w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

 

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RVI - 0,0810 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

65 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

3.

525/3

0,0801 ha

ZG1W/

00007867/6

GÓRCZYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej
(w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

 

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RVI - 0,0801 ha

 

Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

65 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

4.

525/4

0,0801 ha

ZG1W/

00007867/6

GÓRCZYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do prostokąta. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren równy.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej gruntowej o kategorii drogi gminnej, oznaczonej nr ewid. działki 567, obręb Górczyna. Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej
(w drodze sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć energetyczna).

 

MNU/1 przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług zabudowa wolnostojąca
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy.

Dopuszczalne funkcje towarzyszące – urządzenia towarzyszące, zieleń urządzona, Dopuszcza się zabudowę: wiaty, garażu, budynku gospodarczego lub magazynowego.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RVI - 0,0807 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

65 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

5.

129/7

0,1343 ha

ZG1W/

00021649/6

DRYŻYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

 

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do czworoboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren płaski z lekką deniwelacją.  W odległości 3,5-6,0 m
od strony krótszej granicy przez działkę przebiega główny nadziemny przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej. Pomiędzy granicą działki a drogą przebiega rów melioracyjny.

Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej

 

MU/1 – budownictwo zagrodowe, mieszkaniowe jednorodzinne, usługi
i nieuciążliwa działalność gospodarcza. Funkcja wykluczona – uciążliwa działalność produkcyjna
i przetwórcza.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
RIIIb – 0,1242 ha

PsIV – 0,0101 ha

 


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

 

50 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

6.

129/8

0,1387 ha

ZG1W/

00021649/6

DRYŻYNA,

jednostka ewid. Szlichtyngowa

Działka o regularnym kształcie, zbliżonym
do czworoboku. Obszar nieruchomości niezagospodarowany, teren płaski z lekką deniwelacją.  W odległości 3,5-6,0 m
od strony krótszej granicy przez działkę przebiega główny nadziemny przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia.

Działka posiada dostęp do drogi publicznej
o nawierzchni bitumicznej. Pomiędzy granicą działki a drogą przebiega rów melioracyjny.

Nieruchomość posiada możliwość  przyłączenia do sieci wodociągowej, elektrycznej oraz kanalizacji sanitarnej

 

MU/1 – budownictwo zagrodowe, mieszkaniowe jednorodzinne, usługi
i nieuciążliwa działalność gospodarcza. Funkcja wykluczona – uciążliwa działalność produkcyjna
i przetwórcza.

 

W ewidencji gruntów działka sklasyfikowana jako
 RIIIb – 0,0159 ha

PsIV – 0,1228 ha


Sposób zagospodarowania – zgodnie z przeznaczeniem

52 000,00 zł
+ 23% VAT

 

do 20.02.2024 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 09.01.2024 r. do 30.01.2024 r.