Dofinansowanie żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029

Nazwa zadania: Utworzenie 10 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka w Gminie Szlichtyngowa.

Dofinansowanie żłobka w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

Cel projektu: utworzenie 10 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w ramach nowej instytucji Żłobka w Gminie Szlichtyngowa w miejscowości Szlichtyngowa oraz dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy.

Miło nam poinformować, że w sierpniu 2023 r. pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Wojewodą Lubuskim Panem Władysławem Dajczakiem została podpisana umowa o przyznaniu nam dofinansowania na budowę żłobka w Szlichtyngowie w kwocie 407.005,01 zł w ramach „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2022-2029”.

Nowy obiekt powstanie na terenie działki przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, w ramach rozbudowy. Planowana powierzchnia całkowita obiektu to ok. 200 m2. W ramach zadania planuje się wykonanie trzech sal dla dzieci, kuchni, przestronnego holu, wózkowni, szatni, zaplecza gospodarczego i szatniowego. Urządzony zostanie plac zabaw i zagospodarowany zostanie teren wokół nowego obiektu. Zakupione zostanie także wyposażenie.