Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że w związku z informacją udostępnioną przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Deklarację będzie można złożyć nie wychodząc z domu w formie elektronicznej na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej we właściwym dla lokalizacji budynku Urzędzie.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 

Załączniki:

1. Ulotka informacyjna. 

2. Formularz A - budynki mieszkalne.

3. Formularz B - budynki niemieszkalne.