Inwestycja pn. "Remont ulicy Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową w Szlichtyngowej" zakłada remont drogi na odcinku o długości 371 m. wraz z wykonaniem chodników, odwodnieniem drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne, zamontowanie elementów BRD i oznakowania ulicy. 

 

Otrzymane dofinansowanie: 415 375,00 zł

Inwestycja pn. "Remont drogi w Jędrzychowicach", zakłada remont rogi gminnej nr 005913F na odcinku 557 m, od drogi powiatowej nr 1006F do cmentarza w miejscowości Jędrzychowice. Inwestycja zakłada kompleksowe wyremontowanie drogi, poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego AC11S, remont zjazdów do posesji i chodników z kostki betonowej, wykonanie pobocza po jednej stronie jezdni. W granicy pasa drogowego wykonana zostanie humusowanie. Remoncie podlegać będzie część istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje także wykonanie robót branży sanitarnej – wymiana przyłączy wodociągowych w granicy pasa drogowego. Wdrożona zostanie także nowa organizacja ruchu, nowe oznakowanie pionowe wraz z elementem brd – progiem zwalniającym i ograniczeniem prędkości do 30 km/h na tym odcinku drogi.

Otrzymane dofinansowanie: 1.204.008,00 zł

Wartość zadania: 1.783.849,51 zł.

 

 

„Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 005801F w m. Górczyna - Etap 2 Remont od km 0-312,20 do km 0+570,00”. 

„Przebudowa i remont drogi gminnej nr 005801F w m. Górczyna – etap 1. Przebudowa od km  0+000,00 do km 0+312,20”. 

Łączna wartość inwestycji to 900 345,38 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 682 739,00 zł. 

 

„Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - św. Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Dożynkowej, gen. W. Sikorskiego, Lubuskiej etap - I”, który swoim zakresem obejmuje remont następujących ulic: Jana Pawła II, Wielkopolską i część ul. Dożynkowej. Wartość umowy to kwota 832.409,94 zł. 

„Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - św. Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Dożynkowej, gen. W. Sikorskiego, Lubuskiej etap - II”, który swoim zakresem obejmuje remont następujących ulic: Gagarina, Lubuska i część Dożynkowej. Wartość umowy to kwota 1.042.360,97 zł.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w łącznej kwocie 1.331.349,24 zł.

 Remont ulic w mieście Szlichtyngowa - Gen. W. Sikorskiego w mieście Szlichtyngowa - Etap 3”. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 160 000,00 zł. Wartość zadania to kwota 219.304,00 zł.