Szanowni Państwo,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział ZUS w Zielonej Górze Wydział Organizacji i Analiz z siedzibą przy ul. Kupieckiej 65, 65-426 Zielona Góra tel. 68 329 42 61 informuje, że od tego weekendu (sobota) uchodźcy z Ukrainy będą mogli złożyć wnioski o świadczenie „500 plus”.

Aby wesprzeć obywateli z Ukrainy placówki Oddziału ZUS w Zielonej Górze będą otwarte w sobotę i niedzielę. Dodatkowo pracownicy Oddziału będą pełnić dyżur w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze.

Natomiast w sobotę, również od 9:00 – 15:00 zapraszamy do:

  • Biura Terenowego w Gubinie, ul. Słowackiego 2
  • Biura Terenowego we Wschowie , ul. Pocztowa 1

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Polskie Towarzystwo Onkologii i Hematologii Dziecięcej udziela pomocy małoletnim uchodźcą z chorobami onkologicznymi i hematologicznymi poniżej 18 roku życia, przebywającymi na terenie Ukrainy.

W razie zaistnienia potrzeby, pomocy dzieciom chorym na choroby onkologiczne lub hematologiczne należy zgromadzić informacje na temat chorego dziecka tj. imię i nazwisko, wiek, rozpoznanie, miejsce przebywania dziecka, numer kontaktowy lub e-mail do rodziców lub opiekunów, dokumentacja choroby – nie muszą być tłumaczone. Należy również dowiedzieć się czy potrzebny jest transport do granicy, czy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia.

Po zebraniu najważniejszych informacji należy zadzwonić pod nr:

  • polski/angielski (+48) 887 662 866
  • ukraiński (+48) 887 669 934
  • lub też wysłać MAIL ze zgromadzonymi informacjami na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od momentu zgłoszenia w ciągu doby ośrodek kontaktuje się z opiekunem dziecka w celu udzielenia informacji na temat dalszych działań.

  

Szanowni Mieszkańcy!

informujemy, że można składać wnioski o 40 zł za przyjęcie uchodźcy. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 15:30, osoba do kontaktu Sandra Jankowska tel. 65549 23 27 wew. 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wniosek zawiera takie dane jak: imię i nazwisko lub nazwę składającego wniosek, PESEL lub NIP, a także wskazanie okresu na jaki zapewniono zakwaterowanie. Trzeba też podać liczbę przyjętych osób. Wniosek zawiera oświadczenia, że:

  • zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie osobie wskazanej w „karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku;
  • za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
  • za okres, którego dotyczy wniosek, nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem;
  • dane podane we wniosku są prawdziwe.

Świadczenie będzie wypłacane za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za 60 dni.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust.1 ustawy, podano nieprawdę.

 W załączeniu:

Informujemy, że prawo do skorzystania z jednorazowego świadczenia posiadają obywatele Ukrainy, którzy legalnie wjechali na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z terytorium Ukrainy, posiadają nadany numer PESEL i deklarują zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości 300 zł na osobę i przyznawane jest bez względu na posiadany dochód. Pomoc przeznaczona jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się w ośrodku pomocy społecznej gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu osoby składającej wniosek.

Wnioski o wypłatę świadczenia w Gminie Szlichtyngowa przyjmowane są w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa w godzinach:

- pn. od 7.00 do 16.00
- wt.- czw. od 7.00 do 15.00
- pt. od 7.00 do 14.00

Załącznik:

1. WNIOSEK O WYPŁATĘ JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO (PL)

2. ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ (UA)

Informujemy, że od dnia 15.03.2022r.  w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa został utworzony punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy. Do zorganizowanego przez gminę punktu informacyjnego mogą zgłaszać się rodziny uchodźców potrzebujące pomocy. Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu od 7:30 – 15:30, od poniedziałku do piątku.  W punkcie tym będzie możliwość uzyskania informacji dotyczących:

1. Szkolnictwa

 - przyjmowanie dzieci do przedszkoli

- przyjmowanie dzieci do szkół podstawowych

- wskazanie szkoły, w której dziecko będzie się uczyć

- zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom do szkół

Osoba do kontaktu:

Jarosław Gnat – Kierownik Referatu Organizacyjnego tel. 65 549 23 27 wew. 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.