Inwestycja pn. "Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie" zakłada realizację następującego zakresu:

1. Przebudowę pomieszczeń kuchennych z zapleczem magazynowym;

2. Przebudowę węzła sanitarnego;

3. Hol z szatnią;

4. Docieplenie ścian zewnętrznych (przy zachowaniu istniejącej elewacji);

5. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi;

6. Docieplenie stropodachu;

7. Docieplenie i wymiana posadzki;

8. Przebudowę instalacji grzewczej, elektrycznej i wod-kan. 

Otrzymane dofinansowanie: 1.275.000,00 zł. 

 

 

Inwestycja pn. "Rozbudowa z przebudową istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Dryżynie" zakłada realizację następującego zakresu:

1. Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynki 1-kondygnacyjnego, parterowego, bez podpiwniczenia, z poddaszem nieużytkowym na budynek świetlicy wiejskiej w skład której wchodzą pomieszczenia:

- sala ogólna;

- pomieszczenie kuchenne z zapleczem magazynowym;

- toalety w tym dla niepełnosprawnych;

- hol z szatnią.

2. Montaż agregatów grzewczo-wentylacyjnych, zasilanych energią elektryczną.

3. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy. 

Otrzymane dofinansowanie: 1.020.000,00 zł. 

 

 

 

Gmina Szlichtyngowa w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymał środki na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 500.000,00 zł.

Przebudowa wraz z termomodernizacją istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w Wyszanowie”.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 275 000,00 zł.

Wartość zadania: 2.903.159,36 zł.