Logo BIP

GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Podatek od nieruchomości

W roku 2024 stawki podatku od nieruchomości  nie uległy zmianie, ich wysokość reguluje UCHWAŁA NR XL/303/22 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

Podatek rolny

W 2024 roku stawki podatku rolnego nie uległy zmianie, ich wysokość reguluje  UCHWAŁA NR LI/376/23 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2024 r., która wynosi  68,36 zł za 1 dt

  • podatek rolny z powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy: 68,36 x 2,5 q = 170,90 zł,
  • podatek rolny z 1 ha fizycznego: 68,36 zł x 5 q = 341,80 zł

Podatek leśny

W roku 2024 obowiązuje stawka ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r., która wynosi 327,43 zł ( do wyliczenia podatku leśnego przyjmuje się kwotę 327,43 zł x 0,220 m³= 72,03 zł).

Podatek od środków transportowych

W roku 2024 stawki podatku od środków transportu  nie uległy zmianie, ich wysokość reguluje UCHWAŁA NR XLI/305/22 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Przypominamy, że wszystkie osoby prawne mają obowiązek złożenia deklaracji:

  • na podatek rolny i leśny do 15 stycznia 2024 r.
  • na podatek od nieruchomości do 31 stycznia 2024 r.
  • na podatek od środków transportowych do 15 lutego 2024 r.