Wymień piec i przeprowadź termomodernizację swojego domu w ramach dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł;
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania: osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
    • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym;
    • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Nabory wniosków prowadzone są przez właściwy dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku mieszkańców gminy Szlichtyngowa wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

 

ADRES I DANE KONTAKTOWE:

WFOŚiGW w Zielonej Górze

65-602 Zielona Góra

ul. Miodowa 11

Tel. (68) 419-69-00

www.wfosigw.zgora.pl
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

*Więcej szczegółów w załączonych broszurach informacyjnych

Załącznik 1 – Broszura w formacie PDF

Załącznik 2 – Ulotka w formacie PDF

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłosił, że od dnia 10 czerwca 2020 r. uruchomiona została internetowa ścieżka składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.

E-wnioski są już dostępne w serwisie gov.pl.

Teraz bez wychodzenia z domu można starać się o dotację na wymianę kopciuchów i termomodernizację domu. Wystarczy wejść na: www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze, wypełnić wniosek, dołączyć do niego wymagane załączniki i podpisać go korzystając z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Dla tych, którzy nie mają profilu zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa ścieżka. Przy tej opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjenta dostępnym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Należy wypełnić wniosek, który po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załącznikami, trzeba wysłać lub dostarczyć w wersji papierowej do ww. WFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że wkrótce zostanie ogłoszony nowy Program Priorytetowy NFOŚiGW w Warszawie pn.: Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie (lub uniknięcie) emisji zanieczyszczeń do powietrza z istniejących lub nowobudowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Przedmiotem dofinansowania mogą być działania inwestycyjne polegające m.in. na:
- wymianie starych nieefektywnych źródeł ciepła na nowe spełniające wymagania Programu (w przypadku nowobudowanych budynków mieszkalnych może być to zakup takiego źródła ciepła),
- dociepleniu przegród budowlanych, dachów stropodachów, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
- montażu lub wymianie instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- zastosowaniu odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych , mikroinstalacji fotowoltaicznych).

Osoby fizyczne realizujące powyższe działania będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki (możliwe jest również łączenie tych form). Wysokość dotacji jest uzależniona od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Program Czyste Powietrze będzie realizowany w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mld zł, w tym 63,3 mld zł, w tym na wsparcie dotacyjne 63,3 mld zł, a na pożyczki 39,7 mld zł.

W miesiącu wrześniu WFOŚiGW w Zielonej Górze przeprowadzi w każdej gminie naszego województwa spotkania informacyjne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na wymianę pieców i wykonanie gruntownej termomodernizacji domów jednorodzinnych. Podczas spotkań pracownicy Funduszu przybliżą założenia Programu „Czyste Powietrze” oraz wyjaśnią jak będzie można poprawnie składać wnioski.