Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wschowie

Informuje iż istnieje możliwość złożenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”

Płatność ta będzie przyznawana na podstawie złożonego przez rolnika żądania, i ma być wypłacana w formie „ryczałtu” w kwocie 225 Euro/ha. Maksymalnie 1125 Euro/gospodarstwo.

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji (link do strony: https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023 - sekcja Materiały na dole strony).

Płatność dla małych gospodarstw

Link do strony z informacjami : https://www.gov.pl/web/arimr/platnosc-dla-malych-gospodarstw-2023

Dzięki zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 z dnia 13 lipca br. rolnicy w roku 2023 mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw.

O płatność mogą ubiegać się rolnicy jeżeli:

- złożyli wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 ( w terminie od 15 marca br. do 25 lipca br.) w których łączna powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 ha (na dzień 31 maja 2023),

- na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 ha,

- na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022, powierzchnia zatwierdzona do JPO była większa od zera.

Aby móc uzyskać wsparcie w takiej formie niezbędne jest złożenie przez rolnika do dnia 31 sierpnia br. w aplikacji eWniosekPlus skanu oświadczenia „Żądania przyznania płatności dla małych gospodarstw”.

W załączeniu przekazuję plakat oraz instrukcję złożenia żądania. Proszę o jak najszersze rozpowszechnienia informacji o dostępnym wsparciu i dotarcie do jak najszerszego grona rolników z naszego terenu.

Przypominamy:

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 r. złożyć za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eWniosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się poniżej.

Załącznik: Instrukcja_opisująca_szczegółowo_sposób_złożenia_żądania_przyznania_płatności_dla_małych_gospodarstw-1.pdf