Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.593.900,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Górczynie w kwocie  3.610.540,00 zł.

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Zamysłowie i w Wyszanowie w kwocie  368.360,00 zł.

- Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w kwocie  1.615.000,00 zł.

- Przebudowa ulicy Cichej i ulicy Sienkiewicza w mieście Szlichtyngowa. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 1.617.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 1.536.150,00 zł

- Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i część ul. Miodowej w mieście Szlichtyngowa wraz z wymianą sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 4.380.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 4.161.000,00 zł

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Goli. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja druga. Wartość Inwestycji: 747.713,86 zł. Kwota dofinansowania: 710.328,17 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małe Drzewce w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja dofinansowana z państwowego funduszu celowego Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja trzecia - PGR. Wartość Inwestycji: 4.000.000,00 zł. Kwota dofinansowania: 3.920.000,00 zł