Z przyjemnością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Jędrzychowicach została zakwalifikowana do prestiżowego konkursu „Do Hymnu”. To ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Warto wspomnieć, że z woj. lubuskiego do pierwszego etapu przeszło tylko siedem szkół, a nasza szkoła jako jedyna reprezentowała Powiat Wschowski.

     Zadaniem konkursowym było wspólne wykonanie przez uczniów szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych. W dniu 25 października 2021 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach odśpiewali Hymn Państwowy oraz pieśni „Rota” i „Żeby Polska była Polską”. Wszystkie trzy utwory zaśpiewano „na żywo” i „z pamięci”, bez podkładu muzycznego. Występ został zarejestrowany na video i przesłany do komisji konkursowej. Uczniowie szkolili swój warsztat muzyczny pod kierunkiem pana Łukasza Hilarskiego i pani Wiolety Barć.

Węzły, supełki, sploty, sznurki... Makrama to wdzięczna technika splotów sznurkami w wyniku czego powstają piękne rękodzieła. W dniach 18.10.2021 - 21.10.2021 w Klubie Senior+ w Szlichtyngowie odbywały się warsztaty podczas których zrobione zostały piękne makramy, łapacze snów, aniołki, dekoracyjne liście oraz praktyczne breloczki do kluczy.

Seniorzy przy okazji poćwiczyli swoją sprawność manualną a przy tym miło spędzili wolny czas.

Miło nam Państwa poinformować, że Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.593.900,00 zł na realizację następujących inwestycji:

  • Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Górczynie w kwocie - 3.610.540,00 zł.
  • Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Zamysłowie i w Wyszanowie w kwocie - 368.360,00 zł.
  • Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w kwocie - 1.615.000,00 zł.

Przed nami duża i ważna inwestycja dla mieszkańców os. Leśnego w Górczynie. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu na tym osiedlu zostaną wybudowane drogi, wraz z chodnikami i odwodnieniem. Na realizację tego zadania gmina posiada już dokumentację i pozwolenie na budowę. Dzięki wsparciu powstanie też infrastruktura rekreacyjna w Zamysłowie i Wyszanowie, tj. place zabaw z siłownią zewnętrzną. Zasilimy również pracę oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków i stacji uzdatniania wody z instalacji fotowoltaicznych. Cieszy fakt, że wszystkie złożone przez Gminę wnioski otrzymały dofinansowanie. – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus.

Ww. inwestycje zrealizowane zostaną do końca przyszłego roku.

Składamy serdeczne podziękowania osobom i instytucjom, który wsparły nasze działania w pozyskanie kolejnych środków na rozwój Gminy Szlichtyngowa.

Drodzy Mieszkańcy,

Zachęcamy do wrzucania plastikowych nakrętek do pojemnika znajdującego się na rynku w Szlichtyngowej. Zostaną one przekazane osobom zajmującym się zbiórką na leczenie Marysi Drożdżyńskiej z Brenna chorej na SMA1.

Pomagajmy!

Informujemy, że Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie zakończyła realizację zadania pn. „Konserwacja i odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy Szlichtyngowa”. Kolejny rok z rzędu Gmina Szlichtyngowa przy współpracy z Powiatową Spółką Wodną we Wschowie – w celu poprawy gospodarki wodnej – podjęła działania polegające na konserwacji i odbudowie rowów melioracyjnych.

Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 25 338,00 zł, w tym 10.000,00 zł z dotacji udzielonej, przez Gminę Szlichtyngowa, Powiatowej Spółce Wodnej we Wschowie.

Wykonanie przedmiotowych prac wpłynęło na zwiększenie efektywności nawadniania obszarów zmeliorowanych oraz umożliwiło lepsze odprowadzanie wód.

Prace polegały na czyszczeniu rowów melioracyjnych i obejmowały: wykoszenie porostów ze skarp rowów, wygrabienie skoszonych porostów, ręczne i mechaniczne odmulenie rowów wraz z rozplantowaniem urobku oraz ręczne i mechaniczne oczyszczenie z namułu przepustów rurowych i odcinków zarurowanych.

 Wykonane zostały następujące prace:

Konserwacja rowu R-K – 1535 m – obręb Górczyna

Konserwacja rowu R-K7a – 440 m – obręb Szlichtyngowa

Konserwacja rowu R-K7 – 400 m – obręb Szlichtyngowa

Odbudowa rowu R-K4 – 700 m – obręb Wyszanów

Odbudowa rowu R-K5 – 265 m – obręb Wyszanów

Dzięki podjętym działaniom odnowiono ponad 3,3 km rowów.