Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że podpisano umowy z wszystkimi osobami, które zadeklarowały chęć udziału i pozytywnie przeszły weryfikację wniosków I edycji gminnego programu o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest trwała likwidacja starego źródła ciepła.

Dofinansowaniem jest objęta wyłącznie wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą na nowoczesne źródło ciepła:

→ Kotły gazowe;

→ Kotły na lekki olej opałowy;

→ Piece zasilane prądem elektrycznym lub ogrzewanie elektryczne;

→ Kotły węglowe 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);

→ Kotły na biomasę 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012);

→ Pompy ciepła.

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa nr 60/2022 z dnia 19 maja 2022 r. w dniach od 20.05.2022 r. do dnia 3.06.2022 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szlichtyngowa na lata 2022 – 2025. W tym czasie każdy mieszkaniec Gminy Szlichtyngowa może zapoznać się z projektem Programu Opieki nad Zabytkami oraz złożyć do niego uwagi. Uwagi należy składać na formularzu konsultacji.

Z projektem Programu można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, pok. 12 (I piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. Projekt ww. Programu oraz formularz konsultacji zamieszczony został także w poniższym załączniku.

Uwagi do projektu Programu można składać do 3 czerwca br. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1 – sekretariat w godzinach pracy, przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pomocą adresu e-mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W dniu 18 maja 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Zamysłowie i w Wyszanowie” z wykonawcą robót – firmą: MAGIC GARDEN Sp. z. o. o. z Pakościa reprezentowaną przez właściciela Pana Daniela Gacka, w obecności kierownika robót Kingi Kasztaryndy.

Koszt zadania to kwota 492 665,43 zł. Na jego realizację Gmina Szlichtyngowa otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych” w kwocie: 368 360,63 zł. Termin wykonania inwestycji to 31 sierpnia 2022 r.

Podpisana została również umowa z inspektorem nadzoru inwestorskiego firmą: Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „ARKON” Tomasz Chruszczewski z siedzibą we Wschowie oraz protokolarnie przekazano w terenie place budowy w obecności sołtysów wsi: Pani Wiolety Adamczyk – sołtys wsi Wyszanów oraz Pani Wioletty Jakubiak – sołtys wsi Zamysłów.

Jest to kolejna gminna inwestycja na terenach wiejskich. W tym roku powstał także plac zabaw wraz z siłownią w Goli oraz plac zabaw w Małych Drzewcach, w roku 2021 plac zabaw w Kowalewie a w 2020 w Jędrzychowicach. Każde z tych zadań zrealizowano z pozyskanego dofinansowania – mówi Burmistrz Jolanta Wielgus. W ramach realizacji tego zadania w kolejnych miejscowościach stworzone zostaną miejsca, w których dzieci, młodzież i starsi będą mogli aktywnie spędzać wolny czas.

 

W dniu 18 maja 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Szlichtyngowa reprezentowaną przez Burmistrz Jolantę Wielgus oraz Skarbnik Dorotę Raczycką z firmą TRICELL Piotr Kochański z siedziba w Radomiu na realizację zadania pn. „Dostawa sprzętu informatycznego w ramach realizacji konkursu grantowego Cyfrowa Gmina”.

Na jego realizację Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinasowanie z rządowego programu „Cyfrowa Gmina” w kwocie 150.570,00 zł.

W ramach pozyskanego dofinasowania zakupione zostaną:

- 2 serwery bazodaniowe wraz z oprogramowaniem,

- 10 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem,

- 7 laptopów wraz z oprogramowaniem,

- 15 tabletów.

Sprzęt komputerowy zostanie wykorzystany na potrzeby pracy Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Rady Miejskiej.

„Cyfrowa Gmina” to rządowy program wsparcia samorządów w zakresie cyfryzacji, skierowany do wszystkich gmin w Polsce i finansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Program Polska Cyfrowa 2014-2020 - V oś Rozwój cyfrowy JST - REACT EU - Cyfrowa Gmina.