Trwają prace budowlane w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa świetlicy wiejskiej o toalety w miejscowości Stare Drzewce”. Roboty rozpoczęły się od rozbiórki dotychczasowej dobudówki, w której znajdowało się jedno pomieszczenie socjalne. Obecnie prowadzone są prace ziemne polegające na wykonaniu fundamentów pod nowy, większy budynek o wymiarach 4,07 m i 4,18 m, w którym znajdą się: przedsionek, wc dla kobiet, wc dla osób ze schorzeniami narządów ruchu, wc dla mężczyzn.

W kolejnym etapie wykonane zostaną prace polegające na wymurowaniu ścian zewnętrznych oraz ich ociepleniem, zamontowaniu 4 okien. Nowa dobudówka przykryta zostanie dachem dwuspadowym z blachodachówki, wykonane zostaną obróbki blacharskie oraz rynny. Wewnątrz wymurowane będą ścianki działowe, zamontowana stolarka drzwiowa, położone płytki podłogowe, ścienne, wykonany zostanie sufit podwieszony, malowanie oraz montaż białej armatury.

 

Wykonawcą jest firma Zakład Budownictwa Ogólnego s.c. ze Wschowy.

Wartość powyższego zadania to kwota 119 888,89 zł, z czego 31 000,00 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego wsi Stare Drzewce.

Zakończenie inwestycji jest zaplanowane na koniec lutego 2023 r.

Serdecznie zapraszamy na uroczyste rozświetlenie choinki i wizytę Mikołaja, które odbędą się już w najbliższą niedzielę 4 grudnia na Rynku w Szlichtyngowie.

W programie także rozstrzygnięcie konkursu na „Kartkę Świąteczną ze Szlichtyngowy”, animacje mikołajkowe, upominek dla każdego dziecka oraz Bufet „Mikołajowej” przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Jędrzychowicach.

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych. Do zobaczenia.

Gmina Szlichtyngowa otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 24.048,00 zł. Całkowity koszt utworzenia linii przewidziano na kwotę 49.599,00 zł.

Pozyskane środki będą przeznaczone na sfinansowanie nowo utworzonej linii autobusowej, którą Gmina Szlichtyngowa, jako organizator planuje uruchomić od miesiąca lutego 2023 r. na trasie Szlichtyngowa – Dryżyna – Szlichtyngowa – Górczyna – Zamysłów – Gola – Stare Drzewce – Nowe Drzewce – Małe Drzewce i z powrotem.  

Autobus będzie jeździł w godzinach przedpołudniowych od poniedziałku do piątku. Szczegółowy rozkład jazdy autobusu na nowej linii podamy w terminie późniejszym.

Uruchomienie nowej linii autobusowej umożliwi poruszanie się między poszczególnymi miejscowościami, dojazd do siedziby gminy oraz powrót tym osobom do miejsca zamieszkania, którzy rano przyjechali do np. Szlichtyngowy.

Prace budowlane związane z budową dróg w ciągu ulic: Świerkowej, Wierzbowej, Morelowej, Sosnowej, Wiśniowej i Topolowej w Górczynie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Górczynie” są na ukończeniu.

Wykonane zostały prace na ulicach: Świerkowej, Sosnowej, Morelowej i Wierzbowej, gdzie urządzono całą podziemną infrastrukturę tj. kanał technologiczny, kanalizację deszczową wraz ze studzienkami, warstwy podbudowy oraz nawierzchnie jezdni i chodników z kostki betonowej.

Także na ulicy Topolowej i Wiśniowej wykonano prace ziemne i trwają jedynie prace związane z układaniem kostki betonowej na nawierzchni drogi i chodników.

Zamontowano również znaki drogowe, które wprowadzą zmianę organizacji ruchu na Osiedlu Leśnym po zakończeniu inwestycji.

GALERIA

Co roku 21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest jednocześnie świętem wszystkich Pracowników Pomocy Społecznej. To okazja do wyrażenia uznania i wdzięczności za pracę wszystkich pracowników i osób zaangażowanych w działania na rzecz osób potrzebujących. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa pan Błażej Rajman odwiedził Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej aby złożyć życzenia i podziękować za służbę na rzecz drugiego człowieka.

Zastępca Burmistrza złożył na ręce pani Krystyny Zientek, Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, słowa uznania dla pracowników tej ważnej dla lokalnej społeczności placówki. Dziękował za zaangażowanie, empatię, przychylność i okazywanie godności drugiemu człowiekowi oraz złożył życzenia wszelkiej pomyślności oraz tego, by każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów. Wszyscy pracownicy naszego Ośrodka otrzymali symboliczne róże.

Wszystkim pracownikom socjalnym składamy podziękowania za troskę i serce wkładane w wykonywaną pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy. Życzymy satysfakcji z pełnionych obowiązków. Zdrowia, wytrwałości oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.