Informujemy, że od dnia 2 października br. w Gminie Szlichtyngowa rusza nowa linia komunikacyjna na trasie Szlichtyngowa przez Jędrzychowice do Kowalewa i z powrotem.

Autobus będzie jeździł  w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku.

Na utworzenie nowej linii komunikacyjnej Gmina Szlichtyngowa otrzymała z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego dopłatę z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w kwocie 5 472,00 zł. Całkowity koszt utworzenia linii przewidziano na kwotę 11 856,00 zł.

Utworzenie nowej linii jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców zgłaszane podczas zebrań wiejskich. Operatorem na ww. linii komunikacyjnej jest firma INTERTRANS PKS S.A. z Głogowa.

Poniżej rozkład jazdy.

godz.

przystanek

km

godz.

8:00

10:50

Szlichtyngowa Rynek

0,0

11:15

12:32

8:06

10:56

Jędrzychowice sklep/pos. 40

5,0

11:16

12:31

8:09

10:59

Kowalewo szkoła

7,0

11:19

12:28

8:11

11:01

Kowalewo sklep/pos. 52

8,0

11:20

12:27

Dnia 29 września 2023 r. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie miało miejsce niezwykłe wydarzenie przygotowane przez społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie oraz Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wilkowie.

Uczniowie ww. szkół przedstawili spektakl teatralny pt. „Samarytanie z Markowej” pokazujący życie i tragiczne losy rodziny Ulmów z Markowej: małżeństwa Wiktorii i Józefa oraz ich dzieci: Stanisława, Barbary, Władysława, Franciszka, Antoniego i Marii oraz rodziny Goldman, której udzielili schronienia.

Przepięknie przygotowana scenografia, przedmioty i stroje historyczne z epoki. Wspaniała gra aktorska w wykonaniu uczniów – to wszystko dostarczyło widzom moc wzruszeń, a spektakl zakończył się owacją na stojąco.

Informujemy, że Gmina Szlichtyngowa w II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymała dofinansowanie na prace restauratorskie i konserwatorskie przy dwóch zabytkach na łączną kwotę 637.000,00 zł, w tym:

- kwotę 245.000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane kościoła pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach,

- kwotę 392.000,00 zł na prace konserwatorskie i restauratorskie – III etap rekonstrukcji polichromii sklepienia w nawie kościoła pw. św. Jadwigi Śląskiej w Goli.

W II edycji złożyliśmy 6 wniosków, z czego 2 zostały rozpatrzone pozytywnie.

Przypominamy, że w I edycji Rządowego Programu Odbudowy ZabytkówGmina Szlichtyngowa pozyskała 1.014.300,00 zł dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych obszarze gminy, tj. na:

W dniu 22 września br. ogłoszona została lista wniosków objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Dofinansowanie  w wysokości 1.883.681,04 zł otrzymało zadanie polegające na przykryciu rowu i budowie chodnika w miejscowości Kowalewo w ramach zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1006F polegająca na wykonaniu chodnika prawostronnego w km 0-100 km do 1-054 km oraz kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu pasa drogowego.

Zadania będzie realizowane przez Powiat Wschowski.