W dniu 9 sierpnia 2022 r. nastąpiło uroczyste otwarcie placów zabaw i siłowni w Wyszanowie i w Zamysłowie. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus powitała przybyłych na uroczystość: Starostę Powiatu Wschowskiego Andrzeja Bielawskiego, przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze Michała Motowidełko, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Szlichtyngowa Krystiana Śladewskiego, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Agnieszkę Skurjat, Przewodniczącego Komisji Budżetowej Stanisława Łynko, Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury Krystynę Felińską, Przewodniczącą Komisji Zdrowia Małgorzatę Fartuszyńską oraz radnego Krzysztofa Kania, a także Skarbnik Miasta i Gminy Szlichtyngowa Dorotę Raczycką, sołtysa wsi Wyszanów Wioletę Adamczyk, sołtysa wsi Zamysłów Wiolettę Jakubiak oraz wszystkich przybyłych mieszkańców, a zwłaszcza tych najmłodszych.

      Uroczystość rozpoczęła się miłym akcentem, jakim było wręczenie Burmistrz Jolancie Wielgus bukietów kwiatów od sołtysów w podziękowaniu za przeprowadzoną inwestycję. Pani Burmistrz w Wyszanowie z sołtysem Wioletą Adamczyk oraz radną Małgorzatą Fartuszyńską, a w Zamysłowie z sołtysem Wiolettą Jakubiak i radnym Krzysztofem Kania, dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi i otwarcia placu zabaw i siłowni. Mieszkańcy skorzystali z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Baryczanki” w Wyszanowie oraz sołectwo Zamysłów, a dzieci otrzymały ponadto balony i słodki poczęstunek ufundowany przez Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

      Burmistrz Jolanta Wielgus zarówno w Wyszanowie jak i w Zamysłowie w kilku słowach podziękowała wszystkim zaangażowanym w powstanie inwestycji: przedstawicielowi Banku Gospodarstwa Krajowego za udzielone wsparcie  merytoryczne i formalne, radnym Rady Miejskiej Szlichtyngowa oraz sołtysom i radnym wsi Wyszanów i Zamysłów. Jak zaznaczył pan Michał Motowidełko wykonana inwestycja jest jedną z pierwszych w województwie lubuskim już zrealizowaną z Rządowego Funduszu Polski Ład.

      Jak bardzo place zabaw były potrzebne w tych miejscowościach świadczy frekwencja na ich otwarciu. Na imprezę przybyły nie tylko dzieci, ale też rodzice i dziadkowie, którzy z radością i dumą patrzyli na swoje pociechy doskonalące swoją sprawność wśród kolorowych huśtawek, zjeżdżalni i elementów wspinaczkowych. Całość razem z siłowniami tworzy nowoczesną i komfortową strefę dla rodzinnego wypoczynku.

 

Przypominamy, że wartość wykonanej inwestycji wynosi 492 665,43 zł. Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie na realizację ww. inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 368 360,63 zł.

 

Dziękujemy sołectwom Wyszanowa i Zamysłowa oraz KGW „Baryczanki” za ustrojenie placów zabaw i przygotowanie poczęstunku.

Galeria zdjęć

Drodzy Rolnicy, Szanowni Mieszkańcy, Szanowni Goście.

Zapraszamy Państwa serdecznie na
Dożynki Gminne, które odbędą się dnia 20 sierpnia 2022 r. na boisku sportowym w Kowalewie.

Dożynki rozpoczną się tradycyjnie Mszą św. dziękczynną  polową o godz. 15:00.

Odbędzie się występ zespołu ludowego „Chaber” z Brzegu Głogowskiego oraz Chóru „Lutnia” z Siedlnicy. Na uczestników czeka wiele atrakcji tj.:  darmowy poczęstunek, występy artystyczne, atrakcje dla najmłodszych, konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniej udekorowaną posesję dożynkową. Zabawa taneczna rozpocznie się o godz. 20.00 a grał będzie zespół FUKS.

Dożynki to jedno z najpiękniejszych świąt rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Prastara uroczystość jest głęboko zakorzeniona w kulturze polskiej oraz kulturze polskiej wsi. Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości.

Bądźmy w tym dniu razem!

Serdecznie zapraszamy!

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Nowej Soli informuje, że woda z wodociągu publicznego zaopatrującego mieszkańców miejscowości Szlichtyngowa, Górczyna, Puszcza, Wyszanów oraz Dryżyna uległa pogorszeniu, z uwagi na stwierdzenie przekroczenia wskaźnikowego parametru mikrobiologicznego.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, a także do kąpieli noworodków i małych dzieci POWINNA BYĆ UŻYWANIA WYŁĄCZNIE PO PRZEGOTOWANIU.

Uwaga!!! Wodę przeznaczona do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2 oraz osób ze znaczną obniżona odpornością należy gotować przez minimum 2 minuty.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowie, informuje, że podjęte zostały już działania naprawcze i następuje płukanie sieci. Planuje się ponowne pobranie próbek wody we wtorek.

Poniżej zamieszamy Komunikat Nr 31 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie jakości wody do spożycia.

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi na oficjalne przekazanie mieszkańcom Wyszanowa i Zamysłowa nowo wybudowanych placów zabaw i siłowni zewnętrznych oraz na poczęstunek przygotowany przez Sołectwo Wyszanów i Sołectwo Zamysłów.

              Informujemy, że w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi 
Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa

w dniu 5 sierpnia 2022 r.

będzie czynny w godzinach od 07:30 do 14:00.

Kasa Urzędu będzie czynna w godzinach od 07:30 do 13:00.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

 

Zarządzenie nr 90/22 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w dniu 5 sierpnia 2022 r.