Od 1 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy finansowej. Nabór będzie trwać do 30 września bądź do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację programu.

Już po raz czwarty KGW mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa przedsięwzięć organizowanych na potrzeby lokalnych społeczności.

By uzyskać wsparcie, muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Pula środków wynosi 70 mln zł, a wysokość pomocy, które może otrzymać KGW, uzależniona jest od liczby jego członków: 

- 5 tys. zł (do 30 osób),
- 6 tys. zł (od 31 do 75),
- 7 tys. zł (ponad 75).

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej powinien zostać złożony we właściwym ze względu na siedzibę koła biurze powiatowym ARiMR, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Wsparcie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać na:

  1. działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwój przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przyznana pomoc musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2021 r., a jej rozliczenie musi nastąpić do 31 stycznia 2022 r. poprzez złożenie do ARiMR sprawozdania.

 

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2021-dokumenty-niezbedne-do-przyznania-pomocy

Dnia 02.09.2021 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zorganizowała kolejne spotkanie z podróżnikiem. Po raz pierwszy w tym roku udało się je zorganizować w sposób stacjonarny, ale z zachowaniem wszystkich aktualnych obostrzeń. Tym razem gościem biblioteki była MONIKA WITKOWSKA – wielka miłośniczka wszelkich wypraw wysokogórskich, ale nie tylko. Podróżniczka podczas spotkania opowiadała o zdobywaniu „KORONY ZIEMI”, czyli najwyższych szczytów wszystkich kontynentów.  Swą relację rozpoczęła od najwyższej góry Afryki ( Kilimandżaro), przez Elbrus, Aconcaguę, Mont Blanc, Mount Everest, Mt Denali, Piramidę Carstensza, by dotrzeć do Australii, gdzie czekała Góra  Kościuszki. Była to bardzo ciekawa opowieść o walce z własnymi słabościami, o heroizmie i trudnych wyborach, które czasami trzeba podjąć wbrew sobie. Po pokazie uczestnicy spotkania mieli okazję zakupić książki wraz autografem podróżniczki. Takie egzemplarze znajdziecie również w naszej bibliotece.  

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Twórcze Horyzonty
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Szlichtyngowa

Inicjatywa dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Informujemy, że Powiat Wschowski przystąpił do realizacji zadania pn. „Remont nawierzchni jezdni bitumicznej oraz remont istniejących chodników  w pasie drogi powiatowej nr 1007F w miejscowości Szlichtyngowa – ul. Dworcowa”. Zakres prac obejmuje: wykonanie prac polegających na wymianie istniejącej nawierzchni asfaltowej na nową, remont chodników wraz ze zjazdami, odnowienie istniejącego przejścia dla pieszych oraz budowę nowego, wykonanie nowego oznakowania odcinka drogi oraz regulację i wymianę pokryw studni kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i deszczowej.

Zadanie to jest realizowane z pozyskanego przez Powiat Wschowski dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparciu Gminy Szlichtyngowa w kwocie 54 532,00 zł i budżetu Powiatu.

Dzięki dobrej współpracy samorządu Gminy Szlichtyngowa i Powiatu Wschowskiego wyremontowana zostanie kolejna droga powiatowa na terenie naszej gminy, tj. ul. Dworcowa od skrzyżowania z drogą krajową nr 12 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 324, tworząca ważny ciąg komunikacyjny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej uprzejmie informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 należy składać w M-GOPS od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegium do 15 października 2021r.

Druki wniosków są do pobrania w tut. Ośrodku.

O stypendium szkolne może ubiegać się rodzic ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji materialnej.

✅ Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł.

✅ Do wniosków można dołączyć imienne faktury/rachunki, wystawione od dnia  1 sierpnia 2021 roku, potwierdzające poniesione koszty edukacyjne zgodne z katalogiem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego.

✅ Katalog wydatków kwalifikowanych do pobrania w tut. Ośrodku lub na stronie internetowej  www.szlichtyngowa.opsinfo.pl

Wnioski można składać:

poniedziałek w godzinach 8:00-16:00

wtorek –czwartek w godzinach 7:00-15:00

piątek w godzinach 7:00-14:00

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁATY ZA PODATEK

Uprzejmie informujemy, że dnia 15 września 2021 roku upływa termin zapłaty trzeciej raty podatku za 2021 rok.

 Prosimy o uregulowanie należności.