Grzybobranie to jedna z bardziej popularnych form spędzania wolnego czasu na łonie natury. Seniorzy z Klubu Senior + w Szlichtyngowie dobrze wiedzą, że okoliczne lasy są pełne grzybów. Złote promienie jesiennego słońca, zachęciły naszych seniorów do spacerów po lesie, który oczarował wszystkich uczestników grzybobrania pięknem jesiennych barw i mnogością grzybów. Cisza i cudowne leśne powietrze po raz kolejny umilają uczestnikom klubu zajęcia na świeżym powietrzu.

GALERIA

W związku z informacją otrzymaną od Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy, pragniemy Państwa poinformować iż wraz ze zbliżającym się okresem grzewczym, rozpoczyna się akcja społeczna, mająca na celu bezpieczeństwo użytkowników budynków w związku z eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Celem kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami bez zagrożeń, jakie wynikają z zapominania.

Szanowni Państwo pamiętajmy o przeglądach i utrzymaniu przewodów kominowych w należytym stanie.

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

Dnia 4.09.2021 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. Arcydziełem literatury polskiej, który został wybrany na jubileuszową, 10. edycję był dramat „Moralność Pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Wspólna lektura miała miejsce w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Szlichtyngowej. Czynny udział w wydarzeniu wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Szlichtyngowej, Jędrzychowicach oraz Starych Drzewcach. Przygotowaniem młodzieży zajęły się Justyna Jasik i Agnieszka Grzelak. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus. Na początku przedstawiono prezentację dotyczącą Gabrieli Zapolskiej, w ciekawy sposób przybliżającą postać autorki „Moralności Pani Dulskiej”. Potem młodzież czytała wybrane fragmenty utworu, umiejętnie i wiarygodnie wcielając się w rolę członków rodziny państwa Dulskich. Następnie uczniowie przedstawili tę samą scenę, ale w wersji… współczesnej. Udowodniło to wszystkim słuchaczom, że dzieło Gabrieli Zapolskiej jest ponadczasowe i wciąż aktualne w naszych czasach. Na zakończenie pierwszej części naszego spotkania uczniowie w szczery i mądry sposób odpowiadali na pytania dotyczące relacji rodzinnych, konfliktów międzypokoleniowych czy sposobów na szczęście w rodzinie. Po krótkiej przerwie nastąpiła druga część Narodowego Czytania, w której talentem aktorskim wykazały się tym razem Justyna Jasik i Agnieszka Grzelak. Polonistki odczytały kolejne sceny utworu, które unaoczniły nam charakter tytułowej Anieli Dulskiej. Dziękujemy serdecznie uczniom i nauczycielom za przybliżenie nam słynnego dzieła i ukazanej w nim problematyki. Dla uczestników wydarzenia przygotowaliśmy drobny, słodki poczęstunek. Udostępniliśmy również egzemplarze lektury, aby każdy mógł przeczytać interesujące go fragmenty. Wszyscy obecni otrzymali okolicznościowe przypinki oraz dyplomy w podziękowaniu za wspólne czytanie i słuchanie. Cała akcja odbyła się z zachowaniem obowiązujących obostrzeń w związku z panującą epidemią koronawirusa.

GALERIA

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej przypomina, że trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu “Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.

Powyższa pomoc przysługuje rodzinom, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. kwoty: 792,00 zł netto na osobę w rodzinie oraz występują przesłanki, wymienione w art. 7 ust. 2 – 15 ustawy o pomocy społecznej, tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Co należy zrobić by uzyskać pomoc w formie dożywiania dziecka w szkole?

Osoby spełniające kryterium dochodowe i zainteresowane zgłoszeniem dzieci do dożywiania prosimy o niezwłoczne zgłaszanie się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej, w godzinach pracy Ośrodka celem pobrania i złożenia stosownych dokumentów.

Osoby składające wniosek winny przedłożyć komplet dokumentów potwierdzających dochody rodziny:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za sierpień 2021r.),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o osiąganych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • decyzja oraz odcinek renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (za sierpień 2021r.),
 • decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku pielęgnacyjnego,
 • nakaz płatniczy lub oświadczenie za 2021r. od osób będących lub niebędących posiadaczami gruntów,
 • dowód opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2021r.,
 • inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny.

Uwaga!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie M-GOPS w Szlichtyngowej oraz telefonicznie pod numerem telefonu (65) 549 23 19.