112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - ogólnoeuropejski numer alarmowy

999 - Pogotowie Ratunkowe

998 - Państwowa Straż Pożarna

997 - Policja

987 - Centrum zarządzania kryzysowego

991 - Pogotowie energetyczne

992 - Pogotowie gazowe

993 - Pogotowie ciepłownicze

994 - Pogotowie wodno-kanalizacyjne

995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert

996 - Centrum Antyterrorystyczne

 

Inne numery do służb powołanych do niesienia pomocy:

116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)

116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)

601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)

601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)

800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)

22 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie