Dziś 20 września obchodzimy Ogólnopolski Dnia Przedszkolaka. Inicjatywa ta wyszła od dyrektorów łódzkich przedszkoli. Święto zostało ustanowione uchwałą sejmu z dnia 13 września 2013 r.

Po co? Ma podkreślać wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne, a także integrować przedszkola z różnych regionów kraju oraz środowiska, osoby, instytucje, które mają wpływ na wizerunek i jakość ich funkcjonowania. Dodatkowo dostarcza dzieciom okazję do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus pamiętała w tym szczególnym dniu o przedszkolakach i podczas krótkich wizyt w Przedszkolu im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej, punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach,  oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Starych Drzewcach oraz w Niepublicznym Przedszkolu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Starych Drzewcach przekazała dzieciom słodkie upominki.

Prezenty wywołały uśmiech i radość dzieci, bo nic tak nie cieszy, jak to, że ktoś o nich pamięta w dniu ich święta.

Dnia 16 września 2021 r. w Klubie Senior + w Szlichtyngowie Burmistrza Miasta i Gminy Pani Jolanta Wielgus wraz z Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Krystyną Zientek przekazały seniorkom i seniorom Lubską Kartę Seniora.

Lubuska Karta Seniora skierowana jest do osób, które ukończyły 60. rok życia i mieszkają w województwie lubuskim. Jest realizowany w wielu obszarach, m.in. w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji, zdrowia i rehabilitacji oraz wielu innych. Przedsiębiorcy – partnerzy programu - sami ustalają rodzaj i wysokość zniżki lub zakres oferty dla seniorów.

 

17 września, w rocznicę agresji ZSRR na Polskę, obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka, upamiętniający tragiczne losy tysięcy Polaków wywiezionych w głąb Rosji po wybuchu II wojny światowej. Przez lata próbowano zatrzeć pamięć o Sybirakach. Dopiero od 1991 r., po przemianach ustrojowych w Polsce, byli zesłańcy zaczęli obchodzić 17 września jako swoje święto, a w 2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił oficjalnie ten dzień Dniem Sybiraka.

Pierwszą z czterech masowych deportacji obywateli polskich z ziem wschodnich RP władze sowieckie przeprowadziły 10 lutego 1940 r. Do północnych obwodów Rosji i na zachodnią Syberię wywieziono wówczas około 140 tys. ludzi. Kolejną akcję wysiedlania władze sowieckie rozpoczęły w nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. Jej ofiarami stały się głównie rodziny polskich jeńców rozstrzeliwanych właśnie przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Kalininie (Twer) oraz najbliżsi mordowanych w tym samym czasie polskich obywateli, przetrzymywanych w więzieniach sowieckich. Zdecydowaną większość deportowanych skierowano do Kazachstanu, gdzie zesłańców czekała niewolnicza praca, nędza, choroby i głód. W sumie w wyniku deportacji dokonanej w kwietniu 1940 r. z ziem wschodnich RP wywieziono około 61 tys. obywateli polskich. Kolejne deportacje zostały przeprowadzone przez władze sowieckie w czerwcu 1940 r. i pod koniec maja 1941 r., tuż przed wybuchem wojny niemiecko-sowieckiej. Łącznie według danych NKWD we wszystkich czterech wywózkach zesłano około 330-340 tys. osób, a według danych Związku Sybiraków ok. 1,3 mln osób.

Rok 2021 ogłoszony został „Rokiem Norwidowskim”, by uczcić postać wybitnego Polaka, Cypriana Kamila Norwida. Z tej okazji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej przy współpracy z Biblioteką Szkolną Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej organizuje konkurs pt. „Dzień pięknego czytania – Norwid”. Do wzięcia udziału zachęcamy wszystkich uczniów klas IV-VIII ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Zasady i szczegóły konkursu znajdziecie w regulaminie.

Regulamin

Teksty

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!