Dnia 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.45 salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

W 82 rocznicę wybuchu II wojny światowej w dniu jutrzejszym o godzinie 9:00 odbędzie się krótka uroczystość – symboliczne złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem na Rynku w Szlichtyngowej z udziałem władz samorządowych oraz dyrekcji i uczniów z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Szlichtyngowej.

Dnia 29 sierpnia br. w miejscowości Łupice, gmina Sława odbyło się Powiatowo – Gminne Święto Plonów.  W powiatowym święcie udział wzięli przedstawiciele sołectw: Górczyny – na czele z Panią sołtys Justyną Sówką, delegacja wieńcowa z Kowalewa, Starych Drzewiec wraz z Panią sołtys Agnieszką Marciniak, Wyszanowa – wraz z Panią sołtys Wioletą Adamczyk oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa Błażej Rajman i Przewodnicząca Rady Miejskiej Anna Zalewska.

Obchody rozpoczęła Msza Św. w kościele pw. Serca Jezusowego, następnie barwny korowód przejechał na boisko w Łupicach, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie dożynek.

- Dziękujemy Bogu za tegoroczne plony, a rolnikom za trud, zaangażowanie i pracę jaką włożyli podczas żniw i całego okresu wegetatywnego - mówił starosta Andrzej Bielawski. który razem z włodarzami gmin: Zastępcą Burmistrza Sławy Krzysztofem Gruszewskim, Burmistrzem Miasta i Gminy Wschowa Konradem Antkowiakiem i Burmistrzem Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolantą Wielgus, a także starościną dożynek Agnieszką Skrzypczak i starostą dożynek Andrzejem Rogozińskim podzielili chleb dożynkowy.

Podczas oficjalnej części rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec. W tym roku Gminę Szlichtyngowa reprezentowały wieńce, które zajęły I, II, III miejsce w konkursie gminnym tj. wieńce z Wyszanowa, Kowalewa i Starych Drzewiec. Komisja, której przewodniczącą była Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk miała bardzo trudny wybór. Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie zajął wieniec
z Osowej Sieni, drugie z Wyszanowa, a trzecie z Wygnańczyc.

Gratulujemy laureatom konkursu i cieszymy się, że wieniec z Wyszanowa w konkursie powiatowym zdobył II miejsce.

Wraz z końcem wakacji przyszedł również czas na zakończenie zajęć z cyklu „Podróże z Biblioteką”. Przez okres wakacyjny Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej organizowała zajęcia dla dzieci z Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej. Każde spotkanie było poświęcone innemu państwu. „Odwiedziliśmy” Polskę, Włochy, Hawaje, Chiny oraz Japonię, a na koniec „wróciliśmy” do Polski.

Tematem ostatniego spotkania były nasze ogródki. Dzieci najpierw oglądały przez lupę różne nasionka, a potem dopasowywały je do obrazków odpowiednich warzyw – nie zawsze było to łatwe! Z ciekawością oglądały również książki-zielniki. Następnie każdy uczestnik zasadził przyniesione przez nas nasionka. Pani Bibliotekarka pokazała także doświadczenie, które zobrazowało wzrost roślinki. Na zakończenie przedszkolaki otrzymały drobne upominki w podziękowaniu za uczestnictwo w wakacyjnych zajęciach.

Dziękujemy serdecznie sklepowi „Jedynka Dom-Ogród-Budowa” ze Szlichtyngowej, który ufundował baloniki, ziemię oraz nasionka na nasze zajęcia.

Zakończyły się prace w ramach realizacji zadania pn. „Wymiana ogrodzenia przy boisku sportowym przy ul. Przemysłowej w Szlichtyngowej - etap I”.

Na boisku sportowym w Szlichtyngowie wykonane zostało nowe ogrodzenie systemowe wraz z płytą cokołową, bramą wjazdową oraz dwiema furtkami.
Wykonawcą robót była firma „TOM-PEX” z Konradowa

Wartość prac to kwota 39.900,00 zł.

Gmina Szlichtyngowa na realizację ww. zadania pozyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w naborze do programu „Lubuska Baza Sportowa” w kwocie 11.083,00 zł. Pozostała kwota w wys. 28.817,00 zł pochodzi ze środków budżetu gminy.