Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 5.593.900,00 zł na realizację następujących inwestycji:

- Budowa dróg na Osiedlu Leśnym w Górczynie w kwocie  3.610.540,00 zł.

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Zamysłowie i w Wyszanowie w kwocie  368.360,00 zł.

- Budowa zabezpieczenia elektroenergetycznego z OZE obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa w kwocie  1.615.000,00 zł.