Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nierolnej, niezabudowanej.

Załącznik: Ogłoszenie o przetargu.

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości nierolnej, niezabudowanej.  

Załącznik: Ogłoszenie o przetargu.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Informuje o planowanej sprzedaży nieruchomości niezabudowanej. 

Załącznik: Informacja o planowanej sprzedaży.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział terenowy w Gorzowie Wlkp. Filia w Zielonej Górze Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę roli niezabudowanej. 

Załącznik: Ogłoszenie o przetargu.