Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 3 lipca 2024 r.

WYKAZ

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodarowania

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok)

1.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

54/2

0,4300

ZG1W/00007004/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

301,00

2.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

122

0,3500

ZG1W/00007004/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

245,00

3.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Dryżyna

179

0,7800

ZG1W/00008114/0

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

390,00

4.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

209/2

0,3244


ZG1W/00008124/3

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

162,20

5.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

239/5

1,4800

ZG1W/00007476/8

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

846,00

6.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Gola

204/12

0,4609

ZG1W/00007476/8

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

230,45

7.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

160/2

0,2000

ZG1W/00007867/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

100,00

8.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

69/3

0,3264

ZG1W/00015600/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

163,20

9.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

211/2

0,1400

ZG1W/00016847/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

10.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

212/2

0,1200

ZG1W/00019616/9

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

11.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

111/4

0,1000

ZG1W/00005596/1

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

70,00

12.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

111/7

0,0915

ZG1W/00005596/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

72,45

13.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

140

0,4600

ZG1W/00006092/5

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

266,00

14.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

107/4

0,0159

ZG1W/00021168/0

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

7,95

15.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Kowalewo

116/2

0,2230

ZG1W/00001573/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

111,50

16.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

186/2

0,4500

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

135,00

17.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

24/3

0,4600

ZG1W/00003963/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

172,00

18.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

176/2

0,3900

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

117,00

19.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

170/3

0,2500

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

75,00

20.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe  Drzewce

14/1

0,4901

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

147,03

21.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

14/2

0,3008

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

90,24

22.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Nowe Drzewce

174/2

0,2386

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

71,58

23.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

193/4

0,4800

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

178,00

24.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

186/3

0,1616

ZG1W/0001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

80,80

25.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

197/1

0,0600

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

18,00

26.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

197/3

0,0700

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

21,00

27.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

195/2

0,2700

ZG1W/00001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

135,00

28.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

500

1,5500

ZG1W/00015840/0

 

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

465,00

29.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

420/2

0,1300

ZG1W/00008184/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

39,00

30.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

195/7

0,4700

ZG1W/00001365/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

219,00

31.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Stare Drzewce

419/2

0,0900

ZG1W/00005491/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

27,00

32.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

226/2

0,3348

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

305,31

33.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

224

2,2734

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

1938,66

34.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

222

0,7780

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

590,81

35.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

217

0,0310

ZG1W/00018607/6

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

279,49

36.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Szlichtyngowa

276

0,4907

ZG1W/00015880/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

323,43

37.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Zamysłów

341/2

0,2585

ZG1W/00001470/4

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

180,95

38.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

104/1

0,1388

ZG1W/00016847/6

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

41,64

39.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce

10/1

0,3300

ZG1W/00003963/1

nieruchomość

zabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

99,00

40.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Nowe Drzewce

187/2

0,3200

ZG1W/00004089/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

96,00

41.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo

120/4

0,3593

ZG1W/00006092/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

247,11

42.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Stare Drzewce

200/2

0,7984

ZG1W/00003557/2

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

239,52

43.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Gola

93/2

0,3000

ZG1W/00005916/1

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

150,00

44.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo

101/2

0,1153

ZG1W/00006092/5

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

57,65

45.

jedn. ew. Szlichtyngowa, obręb Kowalewo

119/2

0,1447

ZG1W/00023855/7

nieruchomość niezabudowana

- we władaniu dzierżawcy

cele rolnicze

działka użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

72,35

           

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 03.07.2024 r. do 24.07.2024 r.

Z up. Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Błażej Rajman