Wykonawca robót - firma Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa informuje, że realizacja inwestycji polegająca na przebudowie drogi powiatowej przez m. Zamysłów wkroczyła w fazę układania warstw masy asfaltowej. W związku z tym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

W dniu 24 kwietnia br. warstwy asfaltu układane będą w m. Zamysłów od strony wjazdu od m. Górczyna. Nie będzie możliwości w tej części wsi wjazdu na posesje. Utrudnienia mogą potrwać do dnia 26 kwietnia 2024 r.

Auta ww. terminie należy zostawić w innej części wsi.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Kierowców prosimy o wybieranie tras alternatywnych, nie przez m. Zamysłów.