Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. ( Dz. U. 2022 poz. 1173 ze zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości

plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Dzik’ Zielona Góra w dzierżawionych obwodach łowieckich nr 133 oraz nr 176 w sezonie 2022/2023.

Na terenie Gminy Szlichtyngowa polowania mogą odbywać się w rejonie miejscowości Małe Drzewce.

W związku z powyższym prosimy o zachowania ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpiecznego prowadzenia polowania.

Ogłoszenie

Plan Polowań