UWAGA MIESZKAŃCY!


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

  

 Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Wyszanów nr od 2 do 16, 23-41, sklep, Remiza OSP, GRH MAJDA, działka nr 87/5

w dniu 4 marca 2024 r. w godz. 8:00 – 13:00