Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem: 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat
 z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Terminy
wnoszenia
 opłat

Zasady
 aktualizacji
 opłat

Informacje
o przeznaczeniu
do zbycia
 lub oddania
w użytkowanie, najem, dzierżawę
 lub użyczenie

Termin
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
 w nabyciu nieruchomości
 na podstawie
 art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2

1.

Lokal użytkowy – garaż

zlokalizowany na działce ewid. nr 79, przy ul. Browarowej
w Szlichtyngowej

 

KW nr ZG1W/00015880/2

18,45 m2

Garaż murowany
 o wymiarach 6,15m x 3,00m.
 Dach pokryty papą.
Brama garażowa metalowa, dwuskrzydłowa

W budynku znajduje
się kanał.

Brak instalacji elektrycznej.

Cel –  
garażowanie pojazdu

do 3 lat

 

 

 

 

-

 

 

-

 

73,80 zł

netto

miesięcznie

 

Do 10 dnia każdego miesiąca

Waloryzacja czynszu
na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Najem w trybie bezprzetargowym

Nie dotyczy

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 22.02.2024 r. do 14.03.2024 r.

Ogłoszenie