Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dn. 2 kwietnia 2024 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH - DZIERŻAWA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej:

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)
do dzierżawy

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Jędrzychowice

 

111/7

0,1035

ZG1W/00005596/1

nieruchomość niezabudowana

 

 S-R IIIb

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

72,45 zł

2.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Górczyna

224/1

0,0896

ZG1W/00016847/6

nieruchomość zabudowana

 

B

 

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

26,88 zł

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 03.04.2024 r. do 24.04.2024 r.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman

Załącznik: Wykaz z dnia 02 kwietnia 2024 r. - dzierżawa nieruchomości gruntowych.