Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Informuje o: wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.