Sołtys Sołectwa Wyszanów Wioleta Adamczyk została nominowana w ogłoszonym przez Gazetę Lubuską plebiscycie Sołtys Roku. Sołtys zwyciężyła w pierwszym etapie plebiscytu na terenie Powiatu Wschowskiego, obecnie walczy o tytuł Sołtysa Roku w etapie wojewódzkim. Szczegóły plebiscytu dostępne są na stronie: https://gazetalubuska.pl/mistrzowie-agro-2024/pl/2005259.

Glosowanie trwa do 6 czerwca 2024 r.  

Głosować można poprzez wysłanie SMS o treści NES.339 na numer 7303 lub poprzez stronę internetową: https://gazetalubuska.pl/wioleta-adamczyk/pk/6371493#c. Zachęcamy Mieszkańców do oddania głosów. 

 

W dniu 28 maja 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus spotkała się Laureatami tegorocznego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom a także z ich rodzicami. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z trzech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Szlichtyngowa:

Jan Monkiewicz ze Szkoły Podstawowej im. "Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach

Igor Szaranek, Nina Szpatowicz ze Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Jędrzychowicach

Wiktoria Kęsicka, Michał Tomiałojć, Bastian Derlat ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej. 

Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pani Jolanta Wielgus wraz z Zastępcą Panem Błażejem Rajmanem wręczyli Laureatom oraz ich rodzicom listy gratulacyjne oraz drobne upominki.  Burmistrz życzyła uczniom kolejnych wspaniałych sukcesów oraz nieustającej pasji i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, aby nauka była nie tylko formą spełnienia ambicji, ale także przygodą dającą wiele zadowolenia oraz wyznaczającą dalsze cele. Rodzicom przekazała serdecznie wyrazy uznania i szacunku za trud wychowania.

Spotkanie było okazją, aby porozmawiać o tym jak młodzież przygotowywała się do Turnieju Wiedzy Pożarniczej na poszczególnych szczeblach, a także o planach na zbliżające się wakacje. na zakończenie Burmistrz Jolanta Wielgus zaprosiła wszystkich Laureatów do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 

Zakończyły się prace związane realizacją zadania pn.: „Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Szlichtyngowa”. Prace wykonywała Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie przy udziale finansowym Gminy Szlichtyngowa.

Zakres prac dotyczył konserwacji rowów melioracyjnych polegających na ręcznym i mechanicznym oczyszczeniu koryta rowu. Prace wykonano na rowach o łącznej długości 2.367 m, tj.:

  • Konserwacja rowu RJ21 – 408 m – obręb Zamysłów,
  • Konserwacja rowu R-O – 650 m – obręb Jędrzychowice,
  • Konserwacja rowu R-O1 – 600 m – obręb Jędrzychowice,
  • Konserwacja rowu R-K24 – 709 m – obręb Dryżyna.

Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 40 170,00 zł – w tym 30 000,00 zł z dotacji udzielonej z budżetu Gminy Szlichtyngowa.

Wykonanie przedmiotowych prac jest kontynuacją podjętych wcześniej działań dążących do zwiększenia efektywności nawadniania obszarów zmeliorowanych oraz lepszego odprowadzania wód.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zaprasza serdecznie uczniów ze szkół podstawowych  z terenu Gminy Szlichtyngowa oraz dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w konkursie plastycznym "TAK dla CZYSTEGO POWIETRZA".

Celem konkursu jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży poprzez rozwój umiejętności plastycznych, których rodzice mogą być potencjalnymi beneficjentami programu „Czyste Powietrze”, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas przyrody oraz konieczności dbania o nią, popularyzowanie wiedzy na temat ochrony środowiska, w tym czystego powietrza, upowszechnienie definicji „niska emisja” oraz promocja Programu „Czyste Powietrze”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i placówek przedszkolnych

w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkolaki,
  • uczniowie klas I-III,
  • uczniowie klas IV-VI,
  • uczniowie klas VII-VIII.

Uczestnicy konkursu przygotowują pracę plastyczną o tematyce  związanej z ochroną środowiska oraz czystością powietrza. Należy uwzględnić zmiany jakie zaszły lub powinny zajść by chronić powietrze. Prace muszą być wykonana w formacie A4 lub A3 techniką dowolną (farby plakatowe, akwarela, rysunek kredką, ołówkiem, itp.). Prace w innych formatach nie będą oceniane.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy.

      Mając powyższe na względzie Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, iż w dniu wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 9 czerwca 2024 r. uruchomione zostaną na terenie gminy Szlichtyngowa niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg poniższego rozkładu.