Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

 

Lp.

Położenie
nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki (ha)

Numer księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Sposób zagospodaro- wania

 

Termin zagospodaro- wania nieruchomości

 

Czynsz
 z tytułu dzierżawy

(zł/rok netto)

1.

jedn. ewid. Szlichtyngowa,

obręb Gola

84/3

0,5000

ZG1W/

00005916/1

nieruchomość niezabudowana

 

R IVa – 0,5000 ha

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

250,00 zł

2.

jedn. ewid. Szlichtyngowa

obręb Gola

145/13

0,3148

ZG1W/

00000641/7

nieruchomość niezabudowana

 

R IVb – 0,2400 ha

R VI – 0,0748 ha

cele rolnicze

nieruchomość

użytkowana rolniczo

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

142,44 zł

3.

jedn. ewid.

Szlichtyngowa

obręb Stare Drzewce

496

0,4500

ZG1W/

00015840

nieruchomość niezabudowana

 

Ws – 0,4500 ha

zbiornik wodny - staw

zgodnie

z przeznaczeniem

umowa dzierżawy na okres do 3 lat

83,03 zł brutto/mies.

                   

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 08.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

Załącznik: Wykaz nieruchomości gruntowych - dzierżawa - z dnia 08.03.2024 r.