Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem:

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Termin zagospodarowania nieruchomości

Cena
nieruchomości

Wysokość stawek procentowych opłat
 z tytułu użytkowania wieczystego

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Terminy
wnoszenia
 opłat

Zasady
 aktualizacji
 opłat

Informacje
o przeznaczeniu
do zbycia
 lub oddania
w użytkowanie, najem, dzierżawę
 lub użyczenie

Termin
do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
 w nabyciu nieruchomości
 na podstawie
 art. 34 ust. 1
pkt 1 i pkt 2

1.

Lokal użytkowy

zlokalizowany na działce ewid. nr 80/1,
w Szlichtyngowej

 

KW nr ZG1W/00015880/2

16,94 m2

Lokal użytkowy murowany
 o wymiarach 3,85m x 4,40m.
 Drzwi wejściowe drewniane.

Brak instalacji elektrycznej.

Cel –  
przechowywanie

do 3 lat

 

 

 

 

-

 

 

-

 

27,11 zł

netto

miesięcznie

 

Do 10 dnia każdego miesiąca

Waloryzacja czynszu
na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasady waloryzacji czynszu nie mają zastosowania w sytuacji kiedy wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego,

 tj. w przypadku wystąpienia deflacji.

Najem w trybie bezprzetargowym

Nie dotyczy

2.

Lokal użytkowy

zlokalizowany na działce ewid. nr 80/1,
w Szlichtyngowej

 

KW nr ZG1W/00015880/2

2,04 m2

Lokal użytkowy murowany
 o wymiarach 2,40m x 0,85m.
 Drzwi wejściowe drewniane.

Brak instalacji elektrycznej.

 

Cel – 
przechowywanie

do 3 lat

-

-

3,26 zł

netto

miesięcznie

Do 10 dnia każdego miesiąca

Waloryzacja czynszu
na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasady waloryzacji czynszu nie mają zastosowania w sytuacji kiedy wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego,

 tj. w przypadku wystąpienia deflacji.

 

Najem w trybie bezprzetargowym

Nie dotyczy

3.

Lokal użytkowy

zlokalizowany na działce ewid. nr 79,
w Szlichtyngowej

 

KW nr ZG1W/00015880/2

14,29 m2

Lokal użytkowy murowany – dwa pomieszczenia
 o wymiarach: 4,15m x 2,05m

i 3,50m x 1,65m
 Drzwi wejściowe drewniane –

2 szt.. Brak instalacji elektrycznej.

 

Cel –

przechowywanie

do 3 lat

-

-

22,86 zł

netto miesięcznie

Do 10 dnia każdego miesiąca

Waloryzacja czynszu
na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zasady waloryzacji czynszu nie mają zastosowania w sytuacji kiedy wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku będzie mniejszy niż 100 w odniesieniu do roku poprzedniego,

 tj. w przypadku wystąpienia deflacji.

 

Najem w trybie bezprzetargowym

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 08.03.2024 r. do 29.03.2024 r.

Załącznik: Wykaz nieruchomości - najem - z dnia 08.03.2024 r.