Obwieszczenie znak Km 749/16, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wschowie, o drugiej licytacji wieczystego użytkowania nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej 1 w Szlichtyngowej, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1W/00007556/3.

Załącznik: Treść obwieszczenia.