Obwieszczenie znak Km 1533/17, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym we Wschowie, o pierwszej licytacji nieruchomości – lokalu mieszkalnego nr 4, położonego w budynku nr 29F w Jędrzychowicach, dla którego Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1W/00017832/5.

Załącznik: Treść obwieszczenia.