W 2024 roku – podobnie jak w roku ubiegłym – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1 (parter). Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie.

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana godzin dyżuru w poniedziałki. Punkt z poradami prawnymi będzie czynny w następujących terminach:

- poniedziałek od 15:00 do 19:00,

- wtorek od 16:00 do 20:00,

- czwartek  od 16:00 do 20:00.

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, której nie stać na uzyskanie odpłatnej porady prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem pomocy osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej porady, a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.