Uprzejmie informujemy, że od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uwaga!

Obowiązuje nowy wzór wniosku.

Wysokość stawki zwrotu podatku na 2024 rok

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 grudnia 2023 roku, zwrot akcyzy za paliwo rolnicze używane do produkcji rolnej w 2024 roku został ustalony na poziomie 1,46 zł za litr.

Limity ilościowe na 2024 rok

W tym roku ustalono następujące limity związane ze zwrotem podatku akcyzowego za paliwo rolnicze:

  • 110 litrów oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (UR).
  • 40 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła.
  • 40 litrów na 1 DJP owiec, kóz i koni.
  • 4 litry na 1 sztukę świń.

Wymagane dokumenty do wniosku

W ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Browarowej, Polnej i cz. Miodowej wraz z wymianą sieci wodociągowej w formule zaprojektuj i wybuduj”, na ulicy Polnej wykonano już prace ziemne takie jak: budowa kanału technologicznego wraz ze studniami, budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi, ułożenie kabli energetycznych pod nowe oświetlenie uliczne, wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Rozpoczęły się prace polegające na układaniu kolejnych warstw podbudowy oraz osadzeniu krawężników i układaniu utwardzonych poboczy z kostki betonowej typu „starobruk”.

Na ul. Browarowej od skrzyżowania z ul. Wolności trwają prace związane z wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz układaniem nowej kanalizacji deszczowej. Rozebrano budynki gospodarcze będące w złym stanie technicznym, a w ich miejsce powstaną miejsca postojowe.

Wartość zadania to kwota 4 483 983,60 zł. Na jego realizację Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład „Program Inwestycji Strategicznych – edycja 2” w kwocie 4 161 000,00 zł.

Okres wakacji to idealny czas na realizacje remontów w placówkach oświatowych.

W dniu 15 lipca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznych w budynku Przedszkola Samorządowego im. Pluszowego Misia w Szlichtyngowej ” z wykonawcą robót – firmą A`BELL Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku., reprezentowaną przez Pana Marka Sałańskiego.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych – Magdalena Szczepaniak.

Tego samego dnia przekazano również teren budowy i Wykonawca mógł od razu przystąpić do realizacji zadania.

Zakres inwestycji obejmuje: wymianę rozdzielnic, wymianę oświetlenia ogólnego wraz z montażem nowych opraw oświetleniowych, instalację oświetlenia awaryjnego i kierunkowego, wymianę gniazd wtykowych oraz dedykowanych, nową instalację połączeń wyrównawczych oraz instalację teletechniczną, siłową a także telewizyjną i domofonową.

Wartość zadania to kwota 190 299,83 zł, a termin jego wykonania to 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

W dniu 15 lipca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. Wymiana okien w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej z wykonawcą robót – firmą P.P.H.U. TECHPLAST z siedzibą w Szlichtyngowej, reprezentowaną przez Pana Artura Łakomskiego.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Wicedyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych – Magdalena Szczepaniak.

Zakres inwestycji obejmuje demontaż i utylizację starych okien, montaż nowych okien, parapetów zewnętrznych oraz rolet zewnętrznych. Najważniejszym celem tego zadania jest polepszenie warunków użytkowania sali przez uczniów oraz podczas zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza w upalne dni. Nowe okna i rolety dadzą osłonę przed nagrzewaniem się pomieszczenia.

Wartość zadania to kwota 133 209,00 zł a termin wykonania to 30 sierpnia 2024.

Na osiedlu w Szlichtyngowie, po wykonanej inwestycji, zastaliśmy taką miłą niespodziankę. 

Z całego serca dziękujemy Lilii, Gosi, Marysi i Olkowi.