UWAGA MIESZKAŃCY!


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

  

 Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

 

Stare Drzewce nr od 1 do 9A, 111-115, 116 do 119, działka nr 241/3

w dniu 5 kwietnia 2024 r. w godz. 7:30-8:30 oraz 14:00-15:30

Stare Drzewce nr 115A w dniu  5 kwietnia 2024 r w godz. 7:30-15:30