Wschowska jednostka Policji zaprasza do wstąpienia w szeregi lubuskiej Policji. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość realizacji swoich policyjnych marzeń to oferta jaką proponujemy młodym, ambitnym mieszkańcom Wschowy, Sławy, Leszna, Głogowa, Góry, którzy chcieliby założyć granatowy mundur.  Zawód policjanta to pasja, chęć niesienia pomocy osobom, które jej potrzebują. Dysponujemy wolnymi wakatami zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń pod numer 47 79 43 270 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00/14.00. Dokumenty również można złożyć całodobowo u oficera dyżurnego wschowskiej Policji.

Służba to nie praca. Nosząc mundur musimy pamiętać, że obowiązują nas pewne normy i wartości. Żeby zostać policjantem trzeba przejść procedurę doboru. To między innymi test wiedzy, test sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, ustalenie stanu zdrowia. W nasze szeregi bierzemy najlepszych.

Służba w Policji dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałe i stabilne zatrudnienie.

Wschowska jednostka Policji prowadzi otwarty nabór. Dysponujemy wolnymi wakatami w pionie prewencji, jak i kryminalnym.  

Oferujemy:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • stałe i pewne źródło dochodu;
 • wynagrodzenie:

1) osoby, która nie ukończyła 26 roku życia odbywającej szkolenie podstawowe wynosi 2957,50 zł (netto - na rękę),

2) osoby, która ukończyła 26 lat i odbywa szkolenie podstawowe wynosi 2779,54 zł (netto - na rękę),

3) osoby, która nie ukończyła 26 roku życia i odbyła kurs podstawowy wynosi 3940,30 zł (netto - na rękę),

4) osoby, która ukończyła 26 lat i odbyła kurs podstawowy wynosi 3677,26 zł (netto - na rękę).

Po szkoleniu podstawowym dolicza się wysługę lat.

 • możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)
 • skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby);
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
 • prestiż zatrudnienia;
 • szeroki katalog specjalizacji;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu.

Zapraszamy do nas. Kandydatów przyjmujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00/14.00. Wszelkich informacji udzieli Państwu Zespół Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji we Wschowie pod numerem telefonu 47 79 43 270.

Komplet dokumentów składać również można całodobowo u oficera dyżurnego wschowskiej jednostki Policji.