Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899, ze zm.)

Lp.

Nr geod.

Pow.

KW

Położenie

Opis

Przeznaczenie

 i sposób zagospodarowania

Cena

Termin
do złożenia wniosku zgodnie
 z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ugn

1.

217

0,3500 ha

ZG1W/
00005916/1

GOLA

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych i terenów użytkowanych rolniczo. Działka nie jest ogrodzona. Kształt działki regularny – prostokątny, teren płaski bez przeszkód terenowych. Działka z dostępem do drogi publicznej ozn. nr działki 240, która posiada dostęp do drogi powiatowej utwardzonej  asfaltobetonem, oz. nr działki 197 – nr  1010F. Rejon lokalizacji nieruchomości posiada częściowe wyposażenie w sieci technicznego uzbrojenia.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/282/22 RADY MIEJSKIEJ SZLICHTYNGOWA z dnia 11 października 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Gola – teren oznaczony symbolem

R7- tereny rolnicze

RIVa - 0,3500 ha

 

 

19 700,00 zł
(zbycie nieruchomości zwolnione z VAT)

Podlega zapłacie jednorazowo przed dniem podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości

do

10.01.2023 r.

 

 Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 29.11.2022r. do 20.12.2022 r.