Lubuska Izba Rolnicza w Zielonej Górze zaprasza na szkolenie dla rolników z „Zasad przeprowadzania uboju zwierząt wykorzystywanych do produkcji mięsa na użytek własny” organizowane przez „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. wspólnie z Lubuską Izbą Rolniczą z siedzibą w Zielonej Górze, w porozumieniu z Lubuskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii.

Szkolenie kierowane jest do pełnoletnich mieszkańców województwa lubuskiego ubiegających się o zdobycie bądź poszerzenie kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie na użytek własny.

Każdy z uczestników otrzyma stosowne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony zwierząt podczas uboju dotyczącego tych gatunków, których ubój na użytek własny jest dopuszczony.

Szkolenie odbędzie się dnia 28 lutego 2024 r. o godzinie 10:00 w Lubuskiej Izbie Rolniczej w Zielonej Górze (ul. Kożuchowska 15A) Udział w szkoleniu tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (osoba do kontaktu: Aneta Jędrzejko) pod nr telefonu – 68 324 62 62; 512 111 428

ilość miejsc ograniczona!

Koszt udziału jednej osoby w szkoleniu wynosi 150,00 zł (w tym opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia) – płatne przelewem na „Rolnictwo Lubuskie” Sp. z o.o. na numer konta: 94 2030 0045 1110 0000 0230 3230 (Bank BNP Paribas S.A.) do dnia 22 lutego 2024 r.

Kartę zgłoszenia z danymi niezbędnymi do przygotowania zaświadczenia należy dostarczyć w oryginale najpóźniej w dniu szkolenia! (formularz w załączeniu)

Więcej informacji na stronie: https://lir.agro.pl/

Załącznik: Karta zgłoszenia.