Chcesz przeczytać fragment „Kordiana” w towarzystwie TERESY LIPOWSKIEJ? Zgłoś się do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Szlichtyngowej!!!

Wszystkich mieszkańców chętnych czytania wraz z wybitną aktorką prosimy o zgłoszenie się osobiście w Bibliotece lub pod numerem telefonu 65 5492370 w terminie do 31.07.2024.

Klasykiem polskiej literatury wybranym na tegoroczną edycję Narodowego Czytania jest „Kordian” Juliusza Słowackiego. Prezydent Andrzej Duda w swoim liście podkreślił, że przesłanie płynące z tego dzieła jest aktualne również we współczesnej Polsce.

Narodowe Czytanie odbędzie się 8.09.2024 (niedziela) o godz. 12:00 w Sali Widowiskowej w Szlichtyngowie.

UWAGA !

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZLICHTYNGOWEJ W DNIACH 9-10 LIPCA 2024 R. PRACUJE W GODZIANCH OD 7:00 DO 14:00

 

Informujemy, że Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa będzie czynny w dniach:

1) 9 lipca 2024 r. w godzinach 07:30 - 15:00.

2) 10 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 14:00.

3) 11 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 14:00.

4) 12 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 14:00.

 

Kasa Urzędu będzie czynna w dniach:

1) 9 lipca 2024 r. w godzinach 07:30 - 14:00.

2) 10 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 13:00.

3) 11 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 13:00.

4) 12 lipca 2024 r. w godzinach 06:30 - 13:00.

 Za powstałe utrudnienia przepraszamy!

Zarządzenie nr 91/24 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie zmiany czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa w dniach 9-12 lipca 2024 r.

W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane obejmujące zakresem ulice sąsiadujące z ulicą Dożynkową w Szlichtyngowie.

Prace wykonywane były w ramach inwestycji pn.: „Remont ulic w mieście Szlichtyngowa- św. Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Dożynkowej, Gen. W Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina etap I i II”

Inwestycja zakładała wykonanie remontu istniejących dróg, polegającym  na wykonaniu robót przywracających pierwotny stan tychże dróg. Wymieniono istniejącą konstrukcję. Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych wykonano przez nadanie jezdni poprzecznych i podłużnych spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe do istniejących wpustów deszczowych lub na tereny zielone. Oczyszczono również istniejącą kanalizację deszczową. Istniejące elementy infrastruktury, w tym studzienki ściekowe uliczne, wymieniono na nowe. Nawierzchnia ulic oraz zjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Ponadto wprowadzono również stałą organizację ruchu.

W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane w zakresie przebudowy terenu przy blokach w Górczynie.

Przypominamy, że inwestycja zakładała przebudowę nawierzchni poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wymianę krawężników na nowe krawężniki najazdowe i oporniki betonowe. Uporządkowane zostały również pobocza oraz wysiane trawniki. Droga posiada nawierzchnię z kostki w kolorze szarym oraz częściowo nawierzchnię z kostki ażurowej brukowej wibroprasowanej i stanowi ciąg pieszo- jezdny. Do drogi przylega zjazd z działki nr 518/9 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem oraz zjazd z działki nr 519/10 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem.

Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców.

Łączna wartość zadania to 417 936,17 zł.