W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane obejmujące zakresem ulice sąsiadujące z ulicą Dożynkową w Szlichtyngowie.

Prace wykonywane były w ramach inwestycji pn.: „Remont ulic w mieście Szlichtyngowa- św. Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Dożynkowej, Gen. W Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina etap I i II”

Inwestycja zakładała wykonanie remontu istniejących dróg, polegającym  na wykonaniu robót przywracających pierwotny stan tychże dróg. Wymieniono istniejącą konstrukcję. Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych wykonano przez nadanie jezdni poprzecznych i podłużnych spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe do istniejących wpustów deszczowych lub na tereny zielone. Oczyszczono również istniejącą kanalizację deszczową. Istniejące elementy infrastruktury, w tym studzienki ściekowe uliczne, wymieniono na nowe. Nawierzchnia ulic oraz zjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Ponadto wprowadzono również stałą organizację ruchu.

W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane w zakresie przebudowy terenu przy blokach w Górczynie.

Przypominamy, że inwestycja zakładała przebudowę nawierzchni poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wymianę krawężników na nowe krawężniki najazdowe i oporniki betonowe. Uporządkowane zostały również pobocza oraz wysiane trawniki. Droga posiada nawierzchnię z kostki w kolorze szarym oraz częściowo nawierzchnię z kostki ażurowej brukowej wibroprasowanej i stanowi ciąg pieszo- jezdny. Do drogi przylega zjazd z działki nr 518/9 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem oraz zjazd z działki nr 519/10 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem.

Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców.

Łączna wartość zadania to 417 936,17 zł.

Miło Nam Państwa poinformować, że dnia 27 czerwca 2024 r. Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus wraz ze Skarbnik Dorotą Raczycką podpisały umowę na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 005848F w Starych Drzewcach” z wykonawcą robót – firmą DROGTRANZ Sp. z o. o., reprezentowaną przez Panią Danutę Miszczyk.

W podpisaniu umowy uczestniczyła także Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach – Czesława Świercz.

Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę jezdni o szerokości 3,50-4,50 m o nawierzchni z kostki betonowej oraz w nawierzchni bitumicznej na włączeniu do drogi powiatowej 1011F, budowę chodnika oraz zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, a także budowę sieci kanalizacji deszczowej.

Wartość zadania to kwota 719 042,02 zł, a termin jego wykonania to 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Na realizację tego zadnia Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 683 089,92 zł.

W 2024 roku – podobnie jak w roku ubiegłym – istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1 (parter). Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie.

Od 1 lipca 2024 r. nastąpiła zmiana godzin dyżuru w poniedziałki. Punkt z poradami prawnymi będzie czynny w następujących terminach:

- poniedziałek od 15:00 do 19:00,

- wtorek od 16:00 do 20:00,

- czwartek  od 16:00 do 20:00.

Zapisy na bezpłatne usługi porad prawnych: https://np.ms.gov.pl/lubuskie/wschowski