W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane obejmujące zakresem ulice sąsiadujące z ulicą Dożynkową w Szlichtyngowie.

Prace wykonywane były w ramach inwestycji pn.: „Remont ulic w mieście Szlichtyngowa- św. Jana Pawła II, Wielkopolskiej, Dożynkowej, Gen. W Sikorskiego, Lubuskiej, Gagarina etap I i II”

Inwestycja zakładała wykonanie remontu istniejących dróg, polegającym  na wykonaniu robót przywracających pierwotny stan tychże dróg. Wymieniono istniejącą konstrukcję. Odprowadzenie wód roztopowych i opadowych wykonano przez nadanie jezdni poprzecznych i podłużnych spadków, kierujących wody opadowe i roztopowe do istniejących wpustów deszczowych lub na tereny zielone. Oczyszczono również istniejącą kanalizację deszczową. Istniejące elementy infrastruktury, w tym studzienki ściekowe uliczne, wymieniono na nowe. Nawierzchnia ulic oraz zjazdy do posesji zostały wykonane z kostki betonowej. Ponadto wprowadzono również stałą organizację ruchu.

Inwestycja w infrastrukturę jest jednym z głównych zamierzeń samorządu. Bezpieczeństwo, komfort oraz estetyka- to cele osiągnięte poprzez zrealizowanie kolejnej inwestycji drogowej.

Łączna wartość inwestycji to: 1 881 412.91 zł

Wysokość dofinansowania: 1 145 259.54 zł

Wykonawcą prac była Firma Usługowa Jakub Chałupka z siedzibą we Wschowie.