W dniu 26 czerwca 2024 r. odebrano roboty budowlane w zakresie przebudowy terenu przy blokach w Górczynie.

Przypominamy, że inwestycja zakładała przebudowę nawierzchni poprzez ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz wymianę krawężników na nowe krawężniki najazdowe i oporniki betonowe. Uporządkowane zostały również pobocza oraz wysiane trawniki. Droga posiada nawierzchnię z kostki w kolorze szarym oraz częściowo nawierzchnię z kostki ażurowej brukowej wibroprasowanej i stanowi ciąg pieszo- jezdny. Do drogi przylega zjazd z działki nr 518/9 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem oraz zjazd z działki nr 519/10 zaprojektowany po śladzie istniejącego zjazdu gruntowego utwardzonego kruszywem.

Inwestycja poprawi komfort życia mieszkańców.

Łączna wartość zadania to 417 936,17 zł.

Na realizację tego zadnia Gmina Szlichtyngowa pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 386 970,40 zł.

Wykonawcą robót była firma PB HAUS Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Lesznie.