UWAGA MIESZKAŃCY!


 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o wyłączeniu energii elektrycznej

  

 Rejon energetyczny Leszno zawiadamia o wyłączeniu energii elektrycznej w miejscowości:

Górczyna: nr od 48 do 50

w dniu 3 stycznia 2024 r. w godz. 08:00 - 14:00

 

Załącznik: Zawiadomienie o wyłączeniu energii elektrycznej.