Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 28 sierpnia 2023 r.

SOŚ.6220.4.8.2023.AJur         

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań

Na podstawie art. 9 oraz 10 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej „kpa”, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

zawiadamia Strony,

iż zebrał już wystarczające dowody i materiały w prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 0,85 km w miejscowości Małe Drzewce oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1,80 km pomiędzy miejscowościami Małe Drzewce – Nowe Drzewce, gmina Szlichtyngowa, powiat wschowski, województwo lubuskie”

Zgodnie z art. 10 § 1 kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Z aktami sprawy i całym zgromadzonym materiałem w przedmiotowej sprawie można zapoznać się osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa do dnia 18 września 2023 r. w godzinach pracy Urzędu od pon. – pt. w godz. 7.30-15.30. W przypadku braku możliwości osobistego zapoznania się z aktami sprawy proszę o kontakt telefoniczny pod nr. 65 54 92 327, w godzinach urzędowania lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca udostępnienia stronie akt sprawy. Jednocześnie informuję o możliwości składania pisemnych uwag i wniosków w ww. terminie przez zainteresowane strony w powyższej sprawie za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa ul. Rynek 1,  67-407 Szlichtyngowa (w godzinach urzędowania).

28 sierpnia 2023 r. jest dniem, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

/-/ Błażej Rajman