Logo BIP

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, 17 sierpnia 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia:

Lp

Położenie

nieruchomości

Numer

działki

Pow.

działki w ha

Numer księgi

Wieczystej

 

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

Sposób

zagospod.

Termin

zagospodarowania

Czynsz

z tytułu

dzierżawy

w zł

Termin

wnoszenia

opłat

1.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

 

obręb Zamysłów

 

część działki 295

 

0,1800

 

ZG1W/ 00008090/5

część nieruchomość niezabudowana –

 

Ws – pow. 0,1800 ha

 

zbiornik wodny – staw

 

zgodnie z przeznaczeniem

 

na okres

do 3 lat

 

33,21 zł

brutto/m-c

 

do 10 dnia każdego miesiąca

2.

jedn. ew. Szlichtyngowa,

 

obręb Stare Drzewce

 

 

496

 

 

0,4500

 

ZG1W/00015840/0

nieruchomość niezabudowana

 

Ws – pow. 0,4500 ha

 

zbiornik wodny – staw

 

zgodnie z przeznaczeniem

 

na okres

          do 3 lat

 

83,02 zł

brutto/m-c

do 10 dnia każdego miesiąca

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 17.08.2023 r. do 7.09.2023 r.