W związku z podpisaniem przez Gminę Szlichtyngowa porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze od dnia 1 lipca 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa, funkcjonuje punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze”.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionych do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” na mocy podpisanego porozumienia, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa udziela wsparcia przy składaniu wniosków.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty spotkania pod numerem telefonu: 65 549 24 31. Takie rozwiązanie usprawni pracę punktu konsultacyjno-informacyjnego i wykluczy oczekiwanie na pomoc przy wypełnieniu wniosków.

Punkt konsultacyjno-informacyjny czynny jest:

  • poniedziałek, wtorek, środę w godzinach od 13:30 do 15:30
  • czwartek, piątek w godzinach od 7:30 do 9:30.

 „Czyste Powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

Więcej informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”

https://portal.wfosigw.zgora.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/

Pamiętaj:

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez: