5 kwietnia 2022 r. na jednym z budynków Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie zostało zamontowane urządzenie do pomiarów i odczytów jakości powietrza.

Czujnik mierzy podstawowe parametry związane z jakością powietrza - stężenie pyłów PM2,5, PM10 oraz wilgotność, temperaturę i ciśnienie atmosferyczne, czyli czynniki mogące wpływać na tworzenie się smogu. Zadanie to zostało zrealizowane w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na mocy którego w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa od 1 lipca 2021 r. został uruchomiony Punkt Informacyjno – Konsultacyjny dla mieszkańców programu „Czyste Powietrze” oraz prowadzone są zadania mające na celu poprawę jakości powietrza w naszej gminie.

Mieszkańcy mogą na bieżąco sprawdzać mapę z aktualnymi wynikami pomiarów w swojej okolicy za pośrednictwem strony internetowej www.syngeos.pl oraz aplikacji mobilnej. Zachęcamy do pobrania bezpłatnej aplikacji Syngeos – Nasze Powietrze na telefony komórkowe z systemem Android oraz IOS (Apple). Aplikacja poinformuje o bieżącym stanie powietrza w okolicy. Bazuje ona na własnej infrastrukturze czujników oraz na danych pobieranych z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), dzięki czemu dane są bardzo szczegółowe i aktualne. Aplikacja łączy się automatycznie z najbliższym czujnikiem na podstawie uruchomionej w telefonie lokalizacji, pozwalając również na wyszukanie i dodanie dowolnej miejscowości w Polsce, która podłączona jest do sieci Syngeos lub GIOŚ.

Dostawą, montażem i rocznym serwisem urządzenia zajęła się firma Global Innovative Solutions z siedzibą w Katowicach, a koszt to 5 190,60 zł. brutto.