Inwestycja pn. "Remont ulicy Łąkowej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Przemysłową w Szlichtyngowej" zakłada remont drogi na odcinku o długości 371 m. wraz z wykonaniem chodników, odwodnieniem drogi poprzez spadki poprzeczne i podłużne, zamontowanie elementów BRD i oznakowania ulicy. 

 

Otrzymane dofinansowanie: 415 375,00 zł

Inwestycja pn. "Remont drogi w Jędrzychowicach", zakłada remont rogi gminnej nr 005913F na odcinku 557 m, od drogi powiatowej nr 1006F do cmentarza w miejscowości Jędrzychowice. Inwestycja zakłada kompleksowe wyremontowanie drogi, poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni z nawierzchnią z betonu asfaltowego AC11S, remont zjazdów do posesji i chodników z kostki betonowej, wykonanie pobocza po jednej stronie jezdni. W granicy pasa drogowego wykonana zostanie humusowanie. Remoncie podlegać będzie część istniejącej kanalizacji deszczowej. Inwestycja obejmuje także wykonanie robót branży sanitarnej – wymiana przyłączy wodociągowych w granicy pasa drogowego. Wdrożona zostanie także nowa organizacja ruchu, nowe oznakowanie pionowe wraz z elementem brd – progiem zwalniającym i ograniczeniem prędkości do 30 km/h na tym odcinku drogi.

Otrzymane dofinansowanie: 1.204.008,00 zł

Wartość zadania: 1.783.849,51 zł.