Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 157 w granicach Gminy Szlichtyngowa odbędą się polowania zbiorowe w dniach 28 i 29 grudnia 2019 r. w godzinach 800 – 1400.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych w miejscowościach Nowe Drzewce, Stare Drzewce. Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Koło Łowieckie „Ryś” we Wschowie.