Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że na terenie obwodu łowieckiego nr 157 w granicach Gminy Szlichtyngowa odbędzie się polowanie zbiorowe w dniach 11, 12, 18 stycznia  2020 r. w godzinach 8:00 – 14:00.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie ostrożności na terenach leśnych oraz polnych w miejscowościach Nowe Drzewce, Stare Drzewce. Mogą wystąpić w nich chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpieczeństwa prowadzenia polowań.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania - Koło Łowieckie „Ryś” we Wschowie.