Herb Gminy Szlichtyngowa

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZLICHTYNGOWA

ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa


Szlichtyngowa, dnia 14 października 2022 r.

RIPP.6150.7.2022.MWal

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. ( Dz. U. 2022 poz. 1173 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa

podaje do publicznej wiadomości

plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Gola” w dzierżawionych obwodach łowieckich nr 175 Ośrodka Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego GOLA w sezonie 2022/2023.

Polowania zaplanowane są od dnia 22.10.2022 r. do dnia 8.01.2023 r. – przeprowadzone zostaną na terenie całego obwodu 175, tj. w obrębie następujących miejscowości: Szlichtyngowa, Górczyna, Dryżyna, Gola, Kowalewo, Stare Drzewce i Małe Drzewce.

W związku z powyższym prosimy o zachowania ostrożności na terenach leśnych oraz polnych. Mogą wystąpić chwilowe ograniczenia swobodnego poruszania się drogami leśnymi i polnymi, wynikające z zasad bezpiecznego prowadzenia polowania.

Odpowiedzialnym za bezpieczny i prawidłowy przebieg polowania jest organizator polowania – OHZ GOLA.

Załączniki:

  1. Harmonogram polowań zbiorowych.